Publiceringsdatum: 21 juni 2018

Tillståndsansökan Moelven Edanesågen AB, Arvika kommun

Moelven Edanesågen AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken till utökad verksamhet på fastigheten Edane 1:317 i Arvika kommun.

I ansökan ingår en miljökonsekvensbeskrivning. Handlingarna finns tillgängliga på Miljöstaben, Arvika kommun.

För att yttra dig

Den som vill yttra sig över ansökan eller miljökonsekvensbeskrivningen kan göra detta senast den 23 juli 2018 till:

orebro@lansstyrelsen.se eller

Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro


Ärendets diarienummer, 551-7134-2017, bör anges.


Ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen prövas av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Örebro län.

Kontakt