Publiceringsdatum: 12 juni 2018

Kungörelse enligt 1 kap. 19 §
industriutsläppsförordningen, Nordic Paper Seffle AB, Säffle kommun

Nordic Paper Seffle AB har ansökt om dispens enligt
1 kap. 16 § industriutsläppsförordningen (2013:250). Ansökan avser dispens från begränsningsvärdet för COD[1] och
TSS[2] i BAT[3]-slutsats 50 för produktion av massa, papper och kartong, i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU.

  • Ärendena prövas av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Örebro län.
  • Handlingarna i ärendena finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Örebro län. COD: Diarienummer 551-2121-2018, TSS: Diarienummer 551-2123-2018.
  • Eventuella synpunkter i ärendet ska lämnas till orebro@lansstyrelsen.se, senast den 3 augusti 2018.
  • Information i ärendet kan erhållas via e-post.

[1] COD = Chemical Oxygen Demand [en] / Kemisk syreförbrukning [sv]
[2] TSS = Total Suspenderad Substans [en] / Totalt suspenderat material [sv]
[3] BAT = Best Available Techniques [en] / Bästa tillgängliga teknik [sv]

Text

Kontakt