Publiceringsdatum: 1 juni 2018

Eldningsförbud i hela Örebro län
- upphävt den 18 juni

Nyheten uppdaterad 18 juni kl 09.27

Från och med i dag, den 18 juni, är eldningsförbudet i Örebro län upphävt.

Risken för bränder i skog och mark är mycket stor. Det råder därför eldningsförbud i hela Örebro län sedan den 25 maj. SMHI:s prognoser visar att det extremt torra vädret ska fortsätta.

Vad innebär eldningsförbudet?

Förbudet innebär att:
Det är förbjudet att elda i hela Örebro län från och med 25 maj klockan 12.00. Eldning utomhus är endast tillåten i trädgårdsgrillar på egen tomtmark.

  • Undantag från förbudet kan i särskilda fall medges av räddningschefen i respektive kommun.
  • Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.
  • Eldningsförbudet kommer att hävas så snart brandrisken har sjunkit och befinner sig på en låg stabil nivå.

Upplysningar om när eldningsförbud inte längre gäller lämnas på SOS Alarms telefonsvarare 019-18 99 05 eller hos den lokala räddningstjänsten.

18 FS 2018:3 Länsstyrelsen i Örebro län tillfällig föreskrift om eldningsförbud (pdf)PDF

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB uppmanar i ett myndighetsmeddelande allmänheten till stor försiktighet i skog och mark.

Läs myndighetsmeddelande från MSBlänk till annan webbplats

Vid frågor kontakta i första hand länets räddningstjänster:

Vanliga frågor och svar

Ja, det går bra att grilla på fastighetsägarens mark. Hyresvärden kan ha andra regler men det har inget med eldningsförbudet att göra.

 

Nej, eldningsförbudet gäller allt som avger värme, låga eller gnista.

 

Nej, en camping räknas inte som egen tomtmark.

 

Förbudet gäller inte avverkning i skog. När det är så här torrt i marken rekomenderas du som arbetar i skogen att:

  • ta med brandvakt
  • utföra arbetet på natten eller tidig morgon
  • byta till andra objekt
  • undvik att arbeta ensam.

Ja. Skogsbolagen kan dock göra egna bedömningar och välja att inte använda maskiner i skogen.

Läs mer om risken för skogsbränder hos Skogsstyrelsenlänk till annan webbplats

Tänk också på att...

Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så ska man vara försiktig. Du som grillar är alltid ansvarig om det sker en olycka.

Kontakt