Illustration, finska flaggan

Nationella minoriteter

Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter? Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med kommunen och myndigheter.

Sveriges fem nationella minoriteter är judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar. Du har rätt att bli informerad om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige. Du som bor i en kommun i ett förvaltningsområde har även rätt att kommunicera med oss på ditt språk i både tal och skrift.

Vi skyddar och främjar ditt språk och din kultur

Länsstyrelsen ska skydda och främja de nationella minoritetsspråken och främja de nationella minoriteternas möjligheter att behålla och utveckla sin kultur i Sverige, barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska främjas särskilt.

Vi ska även ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteterna i sådana frågor.

Lagen om nationella minoriteter gäller i hela Sverige och innebär att:

  • minoritetsspråken ska skyddas och främjas
  • de nationella minoriteterna ska kunna behålla och utveckla sin kultur
  • förvaltningsmyndigheterna är skyldiga att informera om minoriteternas rättigheter och ge dem inflytande i egna frågor.

Länsstyrelsen i Stockholms län är tillsammans med Sametinget ansvariga för att samordna och följa upp hur Sveriges minoritetspolitik genomförs i landets kommuner. Sametinget ansvarar för samerna och Länsstyrelsen i Stockholms län ansvarar för judarna, romerna, sverigefinnarna och tornedalingarna.

Särskilt skydd för finska i Örebro län

Finska, meänkieli och samiska har ett förstärkt skydd och för dessa tre språk finns förvaltningsområden. I Örebro län ingår kommunerna Degerfors, Hällefors, Karlskoga, Lindesberg och Örebro i förvaltningsområdet för finska språket. Region Örebro län ingår också i förvaltningsområdet för finska språket. Det innebär bland annat att

  • Du som enskild person har rätt att använda finska vid muntliga och skriftliga kontakter med Länsstyrelsen i ärende där vi är beslutsfattare.
  • Om du i ett sådant ärende använder finska, är Länsstyrelsen också skyldig att ge svar på finska.
  • Länsstyrelsen ska verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i finska, meänkieli och samiska.

Information på de nationella minoritetsspråken

Kontakt