Illustration, pratbubblor

Kontakta oss

Om du vill komma i kontakt med oss är du välkommen att ringa, mejla eller skicka brev. Du kan också besöka oss längst ner på Stortorget i Örebro.

Ring växeln

010-224 80 00

Växeln har öppet måndag-fredag, kl. 8-16.30

Skicka e-post

orebro@lansstyrelsen.se

Om du vill skicka e-post till någon av våra medarbetare skriver du enligt principen: fornamn.efternamn@lansstyrelsen.se

Besök oss

Du hittar oss längst ner på Stortorget i Örebro, i hörnet mot Trädgårdsgatan. Vi har öppet 8-16.

Öppettider i sommar

Under sommaren har receptionen ändrade öppettider. Receptionen är öppen 9–15 under perioden 25 juni–17 augusti. Stängt för lunch 12.00–12.45​.


Besöksadress:

Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22
701 86 Örebro

Följande datum under 2018 har vi ändrade öppettider:

 21 juni

 8-12

 2 november

 8-12

 ​21 december

​ 8-12

Ange gärna ärendenummer om ett sådant finns och/eller vem hos oss brevet ska till.

Länsstyrelsen i Örebro län
701 86 Örebro

Skicka fax till oss på nummer:

010-224 81 31  

Organisationsnummer

202100-2403

Faktureringsadress

Länsstyrelsen i Örebro län
FE 56
838 73  FRÖSÖN 

Betalningsvillkor:

  • 30 dagar
  • Ingen faktureringsavgift
  • Referens ska anges på fakturan (Fullstä​ndigt för- och efternamn på beställaren)

Teletal

020 - 22 11 44

Öppet måndag - fredag kl. 08-20

Utlandssamtal
Ring 0046 - 8 21 11 19

Om teletal
Tjänsten är kostnadsfri och du behöver inget tillstånd för att använda den. Du ringer med din fasta telefon eller mobil. En tolk följer med i samtalet och hjälper dig att:

  • tolka otydligt tal och svåra ord
  • ge stöd för minnet
  • anteckna vad som sägs och skickar det till dig
  • ta dig genom telefonväxlar.

Teletallänk till annan webbplats

Bildtelefoni

Bildtelefonilänk till annan webbplats

Bildtelefoni hjälper dig med förmedling och distanstolkning av samtal via teckenspråkstolk. Du som använder teckenspråk ringer in till tjänsten via din dator eller bildtelefon. Du som använder tal ringer via en taltelefon. Tjänsten är kostnadsfri.

Texttelefoni

Texttelefonilänk till annan webbplats

Genom texttelefoni förmedlas samtal mellan texttelefoner och taltelefoner. Samtalen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess. Du kan få samtal förmedlade på svenska och engelska, men ej översatta. Tjänsten är kostnadsfri.

Tillhör du en av Sveriges fem nationella minoriteter; judar, romer, sverigefinnar, samer och tornedalingar? Då har du stärkta rättigheter och möjligheter i din kontakt med oss.

Du har rätt att bli informerad om dina rättigheter, oavsett vilket nationellt minoritetsspråk du talar och var du bor i Sverige. Du som bor i en kommun i ett förvaltningsområde har även rätt att kommunicera med oss på ditt språk i både tal och skrift.

Nationella minoriteter

Kontakta våra avdelningar

Här hittar du kontaktuppgifter till länsledning, ledningsstab och cheferna på de olika avdelningarna.

Länsledning

Maria Larsson
Landshövding
Epost till Maria Larsson
Telefon: 010-224 87 00

Anna Olofsson
Länsråd
Epost till Anna Olo​fsson
Telefon: 010-224 82 74

Ledningsstab

Lena Berglund
Senior rådgivare
Epost till Lena Berglund
Telefon: 010-224 87 20

Ragnhild Christansen
Koordinator
Epost till Ragnhild Christiansen

Telefon: 010-224 87 01

Hillevi Henningson
Husföreståndare, residenset
Epost till Hillevi Henningson
Telefon: 010-224 84 16

Åsa Lindin
Koordinator
Epost till Åsa Lindin
Telefon: 010-224 84 32

Sten Renglin
Senior rådgivare/Pressansvarig
Epost till Sten Renglin
Telefon: 010-224 87 03, 070-620 42 09

Lill Svedberg
Landshövdingens och länsrådets sekreterare
Epost till Lill Svedberg
Telefon: 010-224 87 11

Avdelningschef

Magnus Eklund
Avdelningen för Miljö
Epost till Magnus Eklund
Telefon 010-224 87 40

Enhetschefer

Mona HansErs
Enheten Art och Vilt
Epost till Mona HansErs
Telefon 010-224 86 38

Katja Sällström
Enhetschef Miljöskydd
Epost till Katja Sällström
Telefon 010-224 86 60

Johan Karlhager 
Enhetschef Naturskydd
Epost till Johan Karlhager
010-224 87 50

Peder Eriksson
Enhetschef Vatten och naturmiljö
Epost till Peder Eriksson
Telefon 010-224 87 70

Avdelningschef

Anita Norén
Avdelningschef för Samhälle
Epost till Anita Norén
Telefon: 010-224 87 30

Enhetschefer

Magnus Ekelund
Enhetschef Djurskydd och Jordbruksstöd
Epost till Magnus Ekelund
Telefon: 010-224 83 80

Thomas Börjesson
Enhetschef Landsbygd och Näringsliv
Epost till Thomas Börjesson
Telefon: 010-224 84 20

Malin Rosén
Enhetschef Plan och Kultur
Epost till Malin Rosén
Telefon: 010-224 84 60

Per-Olov Mörn
Enhetschef social hållbarhet
Epost till Per-Olov Mörn
Telefon: 010-224 86 00

Avdelningschef

Anna Bogren
Tillförordnad Avdelningschef för Stöd och Samhälle
Epost till Anna Bogren
Telefon: 010-224 82 50

Enhetschefer

Ulrika Kjellström
Enhetschef/Kommunikationschef Kommunikation och krisberedskap
Epost till Ulrika Kjellström
Telefon: 010-224 82 60

Anna Bogren
Enhetschef/Personalchef Personal och Internt service
Epost till Anna Bogren
Telefon: 010-224 82 50

Kristian Hagberg
Enhetschef/Ekonomichef Ekonomi
Epost till Kistian Hagberg
Telefon: 010-224 82 06

Christina Schöön
Enhetschef, Rättsenheten
Epost till Christina Schöön
Telefon: 010-224 83 00

Kontakt