Tillgänglighet

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda lansstyrelsen.se. Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från lansstyrelsen.se som inte är tillgängligt för dig, men som vi har listat som undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss. Det kan vara till exempel tillgänglig pdf-fil, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift.

Meddela oss om du behöver informationen i annat format genom att

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.


Var så detaljerad du kan när du beskriver ditt problem, vilken sida eller funktion det är som du har problem med. Ju mer information vi har om bristen desto bättre kan vi arbeta med att lokalisera och åtgärda den.

Ange om det är en specifik sida du har problem med.
Kontaktuppgifter (frivilligt)
Vi kan behöva mer information från dig för att åtgärda bristen. Lämna gärna dina kontaktuppgifter så har vi möjlighet att återkomma.


Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1länk till annan webbplats. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

  • Delar av menyn och sidhuvudet blir svårtillgänglig vid 200 procent textzoom.
  • Formulär på webbplatsen ger inte möjlighet att förhandsgranska innan de skickas in.

Problem vid användning utan synförmåga eller nedsatt synförmåga

Dokument

Ett antal dokument på webbplatsen har brister vad gäller tillgänglighet. Bristerna är av olika art och de aktuella dokumenten har varierade problem: taggar, alternativ text, dokumenttitel, läs- eller tabbordning saknas eller är felaktig. När det gäller tabeller kan det saknas rubriker och vara för komplicerade.

Vissa dokument som laddades upp på webbplatsen innan den 23 september 2018 är inskannade, vilket gör att de inte fungerar för olika hjälpmedelsprogram. De är också oskarpa vid förstorning och kan därmed vara svåra att läsa.

Vi bedriver ett löpande arbete med att förbättra tillgängligheten för dokument.

Filmer

Filmklipp som vi publicerat på webbplatsen före den 23 september 2020 saknar syntolkning och i vissa fall textning.

Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.

Textinnehåll

Det finns hänvisningar i texten såsom ”se nedan”, "se ovan", vilket kan medföra att instruktioner för sidnavigationen blir svår.

Problem vid användning utan hörsel eller nedsatt hörsel

Videoklipp som vi publicerat på webbplatsen före 23 september 2020 saknar i vissa fall textning.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

Tangentbordsfokus syns inte tydligt i YouTube-spelaren.

Så har vi testat webbplatsen

Vi har gjort en intern testning av webbplatsen och låtit vår konsult testa webbplatsen.

Senaste bedömningen gjordes den 1 september 2020.

Webbplatsen publicerades den 29 maj 2018.

Redogörelsen uppdaterades senast den 1 september 2020.

Kontakt