Startstöd 2023-2027

Du kan få startstöd om du är 40 år eller yngre och startar, tar över eller skalar upp ett jordbruks-, trädgårds- eller rennärings­företag. Syftet med stödet är att göra det lättare för unga att starta eller ta över en jordbruks­verksamhet. Stödet ska främja generations­skiften.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Startstöd, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

Minimipoäng för stödet är 300.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Örebro län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

  • Inkomst från företaget
  • Utan befintlig verksamhet
  • Med befintlig verksamhet
  • Heltidsarbete

Ansökningsperiod under 2023

Ansökningar för startstöd kommer hanteras löpande under perioden 3 januari 2023 – 15 maj 2023. Handläggning av kompletta ansökningar prioriteras före ofullständiga. Efter 2023 kommer stödet att fördelas via utlysningar i fyra omgångar.

Ansökningsperiod med löpande hantering 2023

Första ansökningsdagSista ansökningsdag
3 januari15 maj 2023

Utlysningar 2024–2027

Utlysningar för startstöd planeras för 2024, 2025 och 2026 och eventuellt 2027 enligt tabell.

Utlysningar

Utlysningar

Första ansökningsdag

Sista ansökningsdag

Omgång 1

1 januari 2024

15 maj 2024

Omgång 2

1 januari 2025

15 maj 2025

Omgång 3

1 januari 2026

15 maj 2026

Omgång 4*

1 januari 2027

15 maj 2027

* eventuella kvarvarande medel

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss