• Eldningsförbud i hela Örebro län

  Risken för bränder i skog och mark är mycket stor i hela Örebro län. Därför har Länsstyrelsen, i samråd med länets räddningstjänst, beslutat att det från och med tisdag 6 juni klockan 8 råder eldningsförbud i länets samtliga kommuner.

Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023-2027

Du kan få stöd för vattenvårdsåtgärder i odlingslandskapet. Det kan till exempel vara att anlägga eller restaurera våtmarker. Du kan också få stöd för att anlägga tvåstegsdiken, kalkfilterbäddar eller någon annan investering som förbättrar vattenkvaliteten.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för vattenvårdsåtgärder 2023-2027, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

Minimipoäng är 300 för följande stöd:

 • Våtmarker och dammar för biologisk mångfald
 • Övriga vattenvårdsåtgärder

Minimipoäng är 500 för stödet Våtmarker och dammar för retention av kväve eller fosfor.

Regionala prioriteringar

Våtmarker och dammar för biologisk mångfald

Länsstyrelsen i Örebro län har valt att inte göra regionala prioriteringar, men förstärkt de nationella poängen inom följande områden:

 • Gynnsam utformning
 • Arter och naturtyper
 • Naturlig utformning

Våtmarker och dammar för retention av kväve eller fosfor

Länsstyrelsen i Örebro län har valt att inte göra regionala prioriteringar, men förstärkt de nationella poängen inom följande områden:

 • Näringsbelastning
 • Näringsrenande

Övriga vattenvårdsåtgärder

Länsstyrelsen i Örebro län har valt att inte göra regionala prioriteringar, men förstärkt de nationella poängen inom följande områden:

 • Åtgärdsbehov övergödning
 • Vattenkvalitet

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in. Handläggning av kompletta ansökningar prioriteras före ofullständiga.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2023.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt