Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft 2023-2027

Du kan få stöd om du investerar i ditt jordbruks-, trädgårds- eller rennäringsföretag. Det kan till exempel vara att bygga djurstall eller växthus, anlägga energiskog, täckdika eller sätta tak på gödselbrunn.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

Minimipoängen för stöden inom ökad konkurrenskraft är 300 poäng.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Örebro län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet.

Länsstyrelsen i Örebro län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Prioriterad bransch – Produktion av livsmedel

Länsstyrelsen i Örebro län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Ökad lönsamhet
 • Behov av stöd

Länsstyrelsen i Örebro län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Ökad lönsamhet
 • Lönsamt företag
 • Lönsam investering
 • Behov av stöd

Länsstyrelsen i Örebro län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet

Länsstyrelsen i Örebro län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

 • Behov av stöd
 • Minskad sårbarhet

För stödet minskad ammoniakavgång finns enbart nationella prioriteringar.

Ansökningsomgångar

Alla inriktningar inom Investeringsstöd för ökad konkurrenskraft kommer att hanteras inom samma ansökningsomgång. De sökande som har högst poäng prioriteras för att få stöd så långt budgeten räcker.

Ansökningsomgångar

Ansöknings-
omgång

Första ansökningsdag

Sista ansökningsdag

Omgång 1

3 januari 2023

15 maj 2023

Omgång 2

16 maj 2023

31 december 2023

Omgång 3

1 januari 2024

15 maj 2024

Omgång 4

16 maj 2024

31 december 2024

Omgång 5

1 januari 2025

15 maj 2025

Omgång 6

16 maj 2025

31 december 2025

Omgång 7

1 januari 2026

15 maj 2026

Omgång 8

16 maj 2026

31 december 2026


Så mycket fördelas i stöd

Länsstyrelsen i Örebro län har 19 miljoner att fördela i stöd under första ansökningsomgången 2023. Under andra ansökningsomgången finns 13 miljoner kronor att fördela i stöd.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss