Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk 2023-2027

Du kan få stöd för investeringar om du har ett jordbruks­företag, trädgårds­företag och rennärings­företag och vill investera i annan verksamhet. Syftet är att utveckla näringslivet på landsbygden för att skapa tillväxt och sysselsättning. Det kan handla om turism, upplevelser, omvårdnad, entreprenad och liknande.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för diversifiering till annat än jordbruk på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

Mminimipoäng för stödet är 300.

Regionala prioriteringar

Länsstyrelsen i Örebro län har valt att förstärka de nationella poängen inom områdena:

  • Lönsamt företag
  • Lönsam investering
  • Behov av stöd

Ansökningsomgångar

Ansökningsomgångar

Ansöknings-
omgång

Första ansökningsdag

Sista ansökningsdag

Omgång 1

3 januari 2023

15 maj 2023

Omgång 2

16 maj 2023

31 december 2023

Omgång 3

1 januari 2024

15 maj 2024

Omgång 4

16 maj 2024

31 december 2024


Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt