Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023-2027

Du kan få stöd för att anlägga en bevattningsdamm. Syftet med stödet är att anpassa jordbruket till ett förändrat klimat för att behålla eller öka produktionen, spara grundvatten och undvika uttag från vattendrag under perioder med lågt vattenflöde.

All allmän information om stödet, villkoren som gäller och hur du ansöker finns hos Jordbruksverket:

Investeringsstöd för bevattningsdammar 2023-2027 på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Länsstyrelsen handlägger din ansökan.

Minimipoäng för stöd

Mminimipoäng för stödet är 300.

Regionala prioriteringar

Inom investeringsstöd för bevattningsdammar finns enbart nationella prioriteringar.

Kommande utlysningar

Inga planerade utlysningar 2023.

Ansökningsomgångar

Ansökningar hanteras löpande i den ordning de kommer in. Handläggning av kompletta ansökningar prioriteras före ofullständiga.

Logga Medfinansieras av Europeiska unionen.

Kontakt