Stöd till bredbandsutbyggnad

Vill du bygga ut snabbt bredband på landsbygden? Du kan söka stöd för projektet om bredbandet är till nytta för fler än bara dig själv.

Projektstöd till bredbandsutbyggnad finns till för att bygga ut snabbt bredband på landsbygden, så att personer som bor där ska kunna ta del av det digitala samhället. Ett grundläggande villkor för stödet är, att det ska vara till nytta för många. Du kan alltså inte få stöd för att bygga ut bredband bara till din egen fastighet eller verksamhet.

Vem kan få stöd?

Endast juridiska personer kan söka stödet:

  • myndigheter
  • kommuner
  • landsting och regioner
  • företag (inte enskilda firmor)
  • föreningar och andra organisationer.

Du kan inte söka stödet som privatperson eller om du driver en enskild firma.

Offentligt samråd med marknaden

När en ansökan om stöd för bredband kommer in till Länsstyrelsen undersöker vi om det finns ett intresse för att bygga ut bredbandet på kommersiella villkor i området.

Vi undersöker det kommersiella intresset genom ett så kallat offentligt samråd där kartor över aktuella ansökningsområden presenteras här på webbplatsen och aktörer med kommersiellt intresse uppmanas att kontakta oss med eventuella synpunkter.

Syftet med det offentliga samrådet är att säkerställa att Länsstyrelsen inte ger stöd till områden där marknaden planerar att bygga.

Kontakta oss om du planerar att bygga bredband i ansökningsområden

Kontakta oss omgående om det finns ett kommersiellt intresse i något eller delar av de områden där vi just nu har fått in ansökningar. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på den här sidan.

Anmäl samråd för ledningar när du gräver för bredband

Om du vill bygga ut bredband kan du behöva anmäla om samråd för ledningar. Du behöver anmäla om samråd om arbetet innebär en åtgärd i landskapet som väsentligt kan ändra naturmiljön. Vi, eller annan berörd myndighet, avgör om åtgärden får utföras och vilka eventuella villkor som gäller. Detta gäller för alla områden, inte bara skyddade områden.

Pågående ansökningar om stöd för bredband

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kärvingeborn Hällefors kommun.pdf 226.4 kB 2020-04-07 12.54
Hällefors kommun-Skålen.pdf 208.6 kB 2020-06-25 11.33
Hällefors kommun-Västra-Sörälgen.pdf 257.4 kB 2020-06-25 11.34
Degerfors kommun-Solberga.pdf 232.2 kB 2020-06-26 12.06
Karlskoga kommun-Valåsen-och-Labbsand.pdf 320.1 kB 2020-07-03 11.46
Karlskoga kommun-Högåsen.pdf 596.9 kB 2020-07-03 11.46

Beviljade ansökningar om stöd för bredband

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Örebro kommun, Ervalla Klysna - bredbandskarta.pdf 620.5 kB 2018-08-09 14.40
Klivet 15, Pålsboda, Sköllersta, Gräfsta, Ervalla, Lillsjön Vekhyttan, Gropen - bredbandskarta.pdf 1.1 MB 2018-08-09 15.10
Laxå kommun, Laxå 1 - bredbandskarta.pdf 285 kB 2018-08-09 14.40
Lekebergs kommun, Lekeberg 1 - bredbandskarta.pdf 231.5 kB 2018-08-09 14.40
Lindesbergs kommun, Lindesberg 1 - bredbandskarta.pdf 647.3 kB 2018-08-09 14.40
Hällefors & Nora kommun - bredbandskarta.pdf 421.2 kB 2018-08-09 14.40
Askersunds kommun, Askersund 1 - bredbandskarta.pdf 249.4 kB 2018-08-09 14.40
Örebro kommun, Blackstahyttan - bredbandskarta.pdf 173.4 kB 2018-08-09 14.40
Lekebergs kommun, Tångeråsa - bredbandskarta.pdf 930.3 kB 2018-08-09 14.41
Örebro kommun Västernärke Örebro flygplats - bredbandskarta.pdf 712.3 kB 2019-01-24 10.44
Hallsbergs kommun Hardemo Viby bredbandskarta.pdf 279.1 kB 2020-04-21 08.41
Degerfors kommun Åtorp.png 257.1 kB 2018-11-30 09.51
Karlskoga kommun.pdf 244.6 kB 2019-04-16 07.35
Lekeberg Tångeråsa utökat delområde.png 1.2 MB 2020-04-07 12.58

Vilka faktorer påverkar möjligheten att få stöd?

Länsstyrelsen kommer att bedöma din ansökan utifrån vissa kriterier. Det är endast de högst prioriterade ansökningarna som får stöd.

Du kan läsa mer om kriterierna på Jordbruksverkets webbplats:

Poängsättning och prioritering (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Hur stort är stödet?

I Örebro län är det möjligt att få stöd för 60 procent av de utgifter som är stödgrundande.

När ansöker jag och när får jag beslut?

Det är viktigt att du ansöker om stöd innan du påbörjar din investering. Du får inte ta med utgifter som du har haft innan ansökningsdatumet.

Hur ansöker jag om stöd?

Du söker stödet i Jordbruksverkets e-tjänst för företagsstöd, projektstöd eller miljöinvesteringar.

Läs noggrant igenom förutsättningarna för stödet innan du ansöker, både på den här sidan och på Jordbruksverkets webbplats. På Jordbruksverkets webbplats får du även mer detaljerad information om hur du ansöker.

Din ansökan handläggs av Länsstyrelsen. När du har skickat in din ansökan får du en kvittens i e-tjänsten med ditt ärendes journalnummer. Det är din bekräftelse på att ansökan är inskickad och du kan därmed börja med de åtgärder du sökt stöd för.

Observera att kvittensen inte är ett beslut om stöd. Om du påbörjar din investering innan du fått beslut behöver du se till att du har annan finansiering, ifall du inte skulle få stödet.

Ansök om utbetalning

När du har fått ditt beslut och din insats är helt klar och alla utgifter är betalda och bokförda ska du ansöka om slututbetalning. Ansök om slututbetalning innan slutdatumet i ditt beslut om stöd. Ansökningar som kommer in försent får avdrag på stödet.

Du kan även ansöka om delutbetalning innan investeringen eller projektet är helt klart. Föreningar som beviljats projektstöd kan i vissa fall ansöka om förskottsbetalning.

Ansökan om utbetalning består av två delar. Du ska först registrera dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst och därefter ska du skicka in underlag till oss på Länsstyrelsen.

1. Registrera utgifter

Du registrerar dina utgifter i Jordbruksverkets e-tjänst. Jordbruksverket har en guide om hur du ansöker om utbetalning, som du bör läsa igenom för att vara säker på att allt blir rätt.

De utgifter du söker stöd för måste vara betalda innan du kan ta med dessa i en ansökan om utbetalning. Du får inte ta med några utgifter där faktura- eller betalningsdatum är före det datum som du skickade in din ansökan om stöd.

Om du har blivit beviljad stöd för enhetskostnad eller fast ersättning så är det endast ett fåtal kolumner som måste fyllas i. Se mer information i guiden under kapitlet Enhetskostnad, fast ersättning och EIP och kapitlet Utgifter.

Guide för hur du gör din ansökan om utbetalning i e-tjänsten (PDF)länk till annan webbplats

Ansök om utbetalning av stöd i Jordbruksverkets e-tjänstlänk till annan webbplats

E-tjänsten kräver inloggning med BankID.

Finansiering

I ditt beslut om stöd ser du vilken finansieringstyp som beslutet omfattar och som du ska redovisa i din ansökan om utbetalning. Har du endast egen finansiering behöver du inte fylla i något under finansieringsfliken. Kontakta oss om du är osäker.

2. Skicka in underlag

När du har registrerat utgifterna i e-tjänsten laddar du upp underlagen eller skickar dem via brev till oss på Länsstyrelsen. Underlagen ska ha ett försättsblad och numreras och sorteras i samma ordning som du registrerade dem.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats om vilka underlag som ska skickas in, och hur de ska sorteras.

Hur du hanterar underlag finns beskrivet i Jordbruksverkets guide (PDF)länk till annan webbplats

Försättsblad – underlag till ansökan om utbetalning (PDF)länk till annan webbplats

Skicka underlaget till:

Länsstyrelsen i Örebro län
FE 41 Box 204
826 25 Söderhamn

Fakturor

På fakturorna ska det framgå att de har koppling till det som du beviljats stöd för, och utgifterna ska finnas med i ditt beslut om stöd. Alla underlag som fakturan hänvisar till ska skickas med. Om du inte ansöker om utbetalning för hela beloppet ska du markera vilka utgifter du ansöker för.

Utgifter ska anges exklusive moms om du är momsredovisningsskyldig.

Betalningsbevis

Du ska skicka in kontoutdrag eller betalningsbevis som visar att du har betalat utgifterna.

Särredovisning i bokföringen

Alla utgifter som avser investeringen eller projektet ska särredovisas i bokföringen genom att bokföras på ett eget kostnadsställe eller med en särskild bokföringskod.

Mer information om stödet

På Jordbruksverkets webbplats kan du läsa mer om stödet.

Stöd till bredbandsutbyggnad (Jordbruksverket)länk till annan webbplats

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Kontakt