Restaurering av våtmarker

Under åren 2012-2018 drev Länsstyrelsen i Örebro län ett naturvårdsprojekt för att restaurera våtmarker - Reclaim Life. Projektet hade som mål att återskapa slåtter- och betesmarker i de båda våtmarkerna Tysslingen och Venakärret.

Tysslingen och Venakärret ingår i EU:s nätverk för skyddade områden, Natura 2000. Projektet Reclaim Life pågick under 6 år, från januari 2013 till juni 2018. Projektbudgeten omfattade cirka 25 miljoner kronor från EU:s naturvårdsfond LIFE+ och Naturvårdsverket.

Läs mer om projektet på projektwebbplatsen:

Reclaim - vård och restaurering av två våtmarker i Örebro länlänk till annan webbplats


""
""

Kontakt