Risk för gräsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Life Taiga

en person tänder eldstråk i skog

En planerad naturvårdsbränning startas. Foto: Kjell Store

Under åren 2015–2021 genomförde Länsstyrelsen kontrollerade naturvårdsbränningar motsvarande 163 hektar barrskog i Örebro län inom EU-projektet Life Taiga.

Om projektet Life Taiga

Över 2 000 hektar barrskog ingick i bränningsplanerna inom EU-projektet Life Taiga, där Länsstyrelsen i Örebro län deltog tillsammans med 13 andra län. Life Taigaomfattade totalt 100 miljoner kronor, varav 6 miljoner kom Örebro län till del. Projektet pågick 2015–2020.

Genomförda naturvårdsbränningar 2015-2020

Naturvårdsbränningarna görs i barrskog där det finns mycket tall, i områden som redan är avsatta för naturvård. Inom Life Taiga-projektet genomfördes i Örebro län naturvårdsbränningar i tre olika naturreservat:

2020: I april 2020 på Römyren i Hällefors kommun. Det område som brändes var ett mindre område på 10 hektar med ung tallskog.

2019: I juni 2019 genomfördes en kontrollerad naturvårdsbränning i naturreservatet Ställbergsmossen. Området ligger i nordöstra delen av Hällefors kommun, mellan Hällefors och Kopparberg, i Örebro län. Allt gick enligt plan och totalt brändes ett område på 38 hektar.

2018: I maj 2018 skedde en kontrollerad naturvårdsbränning på Römyren i Nittälvens naturreservat. Bränningen pågick en dag och allt gick enligt plan. Helikopter användes både före, under och efter bränningen. Totalt brändes ett område på 11,5 hektar.    

2016: I juni 2016 gjordes en kontrollerad naturvårdsbränning vid Römyren. Bränningen fördelades på tre dagar och sedan följde eftersläckning. Totalt brändes 38 hektar vid Römyren.

2015: I slutet av augusti 2015 genomfördes naturvårdsbränning på Västeråsmossen och på Ställbergsmossen. Totalt naturvårdsbrändes ett område på 65 hektar.

Life Taigas projektwebbplats  Länk till annan webbplats.

Broschyr om Life Taiga i Örebro län  Pdf, 2.3 MB.

Resultat - inventering efter bränning

Inventering av fem brandfält inom Life Taiga under 2018 Pdf, 5.3 MB.

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss