Situationen för länets lantbruk

Årets onormala väderförhållande skapar negativa konsekvenser inom lantbruket. Är du drabbad och är orolig för hur du ska klara stödregler och åtaganden? Hör av dig till oss redan nu. Här samlar vi information och stöd för dig som är lantbrukare med anledning av årets väderförhållanden.

Jordbruksverkets samlade information om extremvädret och dess konsekvenser.

Extremväder, Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Slippa avdrag från jordbrukarstöd

Om extremt väder är orsaken till att du inte kan uppfylla skötselvillkoren kan det vara ett skäl för att du ska slippa avdrag på jordbrukarstöden. Är du drabbad? Kontakta oss för en bedömning av hur det kan påverka dina stöd. Det är viktigt att vi får in informationen redan nu för att vi ska kunna ta hänsyn till det vid en eventuell senare kontroll. Kontakt oss på telefon 0771-67 00 00 eller skicka e-post till Länsstyrelsens handläggare inom jordbrukarstöd.

Uppföljning via satellitbilder

Från och med 2023 följer Jordbruksverket upp all jordbruksmark med hjälp av satellitbilder. Om det är skillnader mellan satellitbilderna och det du har angett i din SAM-ansökan, får du ett brev från länsstyrelsen. Är du osäker på vad du behöver göra eller är drabbad av vädersituationen kan du höra av dig till oss på Länsstyrelsen, enheten Jordbrukarstöd för att få svar på dina frågor.

Förmedlingar av foder och bete

Foder- och ströförmedling

Vi förmedlar kontakter mellan lantbrukare som har foder och strö, markägare som har tillgång till marker som står outnyttjade och djurhållare som har behov av marker att skörda för foder.

Det är stor risk för brist på strö det kommande året. Tänk på att det i år kan vara värt att skörda halmen även om du inte har egna djur.

Foder- och ströförmedling

Betesförmedling

Länsstyrelsen har en betesförmedling för att du som har betesdjur ska kunna komma i kontakt med markägare med betesmark. Betesförmedlingen har varit igång sedan sommaren 2018 och uppdateras löpande med nya kontakter. Anmäl dig om du söker betesmark för dina djur eller äger mark där djur kan beta.

Betesförmedling

Hästägare

Med anledning av torkan på försommaren följt av stora regnmängder under juli och augusti finns det risk för foderbrist det kommande året. Det kan också uppstå brist på halm.

Det är för tidigt att avgöra hur allvarliga konsekvenserna blir, men du som håller hästar gör klokt i att hålla dig informerad kring vad som kan vara viktigt att tänka på inför det kommande året. Se till att planera dina inköp av grovfoder med god framförhållning. Tänk på att importerat foder kan innebära stora risker för att få in djur- och växtsmittor eller ogräs som inte idag finns i Sverige.

Vi har samlat viktig information kring dessa frågor som vi hoppas kan underlätta för dig som har hästar. Se även under rubriken "Relaterad information".

Så utfodrar du hästen vid foderbrist, Hästsverige Länk till annan webbplats.

Att tänka på vid import av grovfoder, Jordbruksverket Länk till annan webbplats.

Vattenläget just nu i länet

Länsstyrelsen bevakar nivåer och flöden i länets vattendrag. Information om aktuellt vattenläge i länet och svar på frågor kopplade till vattensituationen som Länsstyrelsen ofta får samlar vi här:

Vattenläget i länet

Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Jordbruksstöd

Telefon 077 167 00 00

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Stortorget 22

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss