Naturnära jobb

Naturnära jobb ska hjälpa nyetablerade och arbetssökande att få jobb inom natur- eller parkskötsel. Länsstyrelsen samordnar uppdragen för arbetslagen i länet och ser till att det finns lämpliga arbetsuppgifter inom naturvård, kulturmiljö och friluftsliv.

Naturnära jobb är en satsning för att nyetablerade i Sverige eller personer som varit arbetssökande under en längre tid ska förberedas inför arbetslivet inom gröna näringar. Det finns ett tydligt fokus på att kvinnor och män ska få samma förutsättningar i projektet och ett rekryteringsmål på minst 40 procent kvinnor. Målet är att de som anställs inom projektet, genom att prova på olika arbetsuppgifter, ska få kompetens som efterfrågas och därefter anställning företrädesvis inom gröna näringar.

Länsstyrelsen har i uppdrag att samordna arbetsuppgifterna för naturnära jobb i länet. Länsstyrelsen ser till att det finns lämpliga uppdrag i länet inom exempelvis naturvård, kulturmiljö och friluftsliv.

Projektet naturnära jobb samordnas som helhet av Skogsstyrelsen och sker i samarbete med Naturvårdsverket, länsstyrelserna, Sveriges geologiska undersökning och Arbetsförmedlingen.

Naturnära jobb i Örebro län

I Örebro län finns just nu ett arbetslag på 12 personer. Arbetslaget utför arbeten inom naturreservat, kulturmiljöer och vattenmiljöer. Exempel på arbetsuppgifter som utförs är:

  • upprustning av friluftsanordningar
  • naturvårdsarbete i naturreservat
  • skötsel av kulturmiljöer
  • bekämpning av invasiva arter
  • inventering av kallkällor
  • kapning av gamla borrör i länet
  • städning i skyddad natur.

Kommunala satsningar

Kommunerna Degerfors, Karlskoga, Lindesberg och Nora har egna arbetslag inom Naturnära jobb. Medel till den kommunala satsningen har sökts via länsstyrelsen och Naturvårdsverket.

Friluftslivets år 2021

Friluftslivets år 2021 är en nationell satsning för dem som kanske inte har upptäckt friluftsliv än, eller som är nyfiken på att testa att göra någonting nytt i naturen. En vinterdag i februari fick deltagarna inom Naturnära jobb testa på att åka skidor och skridskor vid Djerfstugan i Karlskoga kommun. För många av dem var det en helt ny upplevelse.

Friluftslivets år 2021

Uppstart för arbetet i Tivedens nationalpark

Som en uppstart av projektet och introduktion till arbeten i skyddade naturområden genomfördes ett studiebesök i Tivedens nationalpark i oktober 2020. Besöket innehöll en guidad tur, vandring längs leder i nationalparken och matlagning över öppen eld.

Kontakt