Aktuella varningsmeddelanden i Örebro länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gröna bladet nr 3 2018

I det här numret är temat Ett rikt odlingslandskap. Du kan bland annat läsa om restaureringen av en betesmark på Bystad och vilka möjligheter det finns med våtmarker i landskapet.

Ladda ner Gröna bladet nr 3 2018 Pdf, 2.7 MB.

Gröna bladet är ett informationsblad som vänder sig till lantbrukare, företagare och boenden på landsbygden i Örebro län och kommer ut med fyra nummer per år.

Kontakt