Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Gröna Bladet nr 2 2019

Tema: Ett rikt odlingslandskap

Betesmarker står för en stor del av biologisk mångfald i
odlingslandskapet. Här finns också kulturhistoriska spår. Med detta nummer vill vi lyfta fram dessa
rikedomar. Ser du dem i dina marker?

Gröna Bladet nr 2 2019 Pdf, 1.4 MB.

Kontakt