Ko som betar

Foder- och ströförmedling

Vi förmedlar kontakter mellan lanbrukare som har foder och strö och djurägare som är i behov av detsamma.

Varför förmedlar vi kontakter?

Den mycket torra och varma sommaren har inneburit att tillväxten av bland annat gräs och spannmål som behövs för vinterfoder och strömedel blivit betydligt sämre än normalt. Eftersom torkan drabbat i stort sett hela landet och även närliggande länder kan det även bli svårt att få tag på tillräckligt med foder och strömedel från andra håll. Foder- och strömedelsbristen riskerar även att leda till djurvälfärdsproblem.

Med den här förmedling hoppas vi kunna medverka till att underlätta situationen för lantbrukare och djurhållare.

Foder och strömedel till försäljning

Djurhållare

Kontaktuppgifter

Geografiskt område

Övrig information

Björn Stålhammar

Skicka e-post till Björn Stålhammar 
Tel:

070-567 72 25

Tångeråsa

10-15 torrt hösilage, 20 rundbalar hö. Ingen analys. Skördat 2018.

Johan Bjurevall

2019-09-18

Skicka e-post till Johan Bjurevall
Tel:
070-348 12 70

Södra Stockholm

Foder:
ca 400 balar, skörd 2018. Balarna väger ca 600 kg och har en ts-halt på ca 55 %.


Anmäl intresse för att sälja foder och strömedel

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du fyller i en intresseanmälan så att djurägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt. Du kan välja om de ska kontakta dig via telefon eller e-post. 
Vad har du att sälja?
Vad har du att sälja?
Djurhållare i behov av foder eller strömedel

Djurhållare

Kontaktuppgifter

Geografiskt område

Övrig information

Johan Linderkers

Skicka e-post till Johan Linderkers
Tel:

070-249 02 00

Nora, Lindesberg


Ann Green

Skicka e-post till Ann Green
Tel:

070-770 61 04

Lillkyrka


Margareta Lannhard Sjöberg

Skicka e-post till Margareta Lannhard Sjöberg

Tel:

073-035 14 56

Askersund

Söker ekologiskt vinterfoder till får. EU- eller
Kravcertifierat

Per-Olof Södergren

Skicka e-post till Per-Olof Södergren

Tel:

070-544 16 86

Karlskoga

Victoria Johansson

Skicka e-post till Victoria Johansson

Tel:

073-036 42 19

Laxå-Finnerödja

Söker allt inom ca 4 mil i omkrets

Anmäl intresse för att köpa foder eller strömedel

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som djurhållare fyller i en intresseanmälan så att markägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.

Jag är intresserad av att köpa följande * (obligatorisk)
Jag är intresserad av att köpa följandeKontakt

Jordbruksstöd

Telefon 077 167 00 00