Bredbandsutbyggnad

Att bygga ut bredband på landsbygden är många gånger en komplicerad process med många aktörer inblandade. Region Örebro län koordinerar bredbandsfrågor i länet och ansvarar för ekonomiska stöd för bredbandsutbyggnaden på landsbygden.

Tillstånd eller dispens om du ska gräva för bredband

Länsstyrelsen i Örebro län ger tillstånd eller dispens vid grävningar och arbetar för at främja och underlätta processen för bredbandsutbyggnad i länet. Du som planerar att gräva behöver anmäler samråd och ansöka om tillstånd eller dispens om det finns skyddsvärda objekt i området. Skyddsvärda objekt kan vara exempelvis kulturlämningar, alléer, vattendrag eller annan skyddsvärd natur.

Åtgärd i naturmiljön

Dispenser och tillstånd inom skyddad natur

Mer om fornlämningar och fornfynd i samband med grävningar

Information för dig som gräver om hur du skyddar träd Länk till annan webbplats.

Länsråd i styrgrupp för Bredbandsforum

Länsråd Anna Olofsson är representant i styrgruppen för Bredbandsforum. I forumet sitter alla de aktörer som har möjlighet att påverka bredbandsutbyggnaden i Sverige. Bredbandsforum underlättar dialogen mellan regeringen, myndigheter, organisationer och företag som verkar på den svenska bredbandsmarknaden. Forumet ska ge regeringen och medverkande aktörer idéer och förslag som främjar effektiv och säker digital infrastruktur i hela Sverige och därigenom bidra till att regeringens bredbandsmål kan uppnås.

Region Örebro län koordinerar och ansvarar för ekonominska stöd

Regionen har ansvar för länets ekonomiska stöd som i vissa fall skulle kunna sökas för utbyggnad av fiber. Hos Region Örebro län finns också länets bredbandskoordinator. Koordinatorn samlar kommunernas bredbandsarbete och rapporterar information från myndigheter vidare till kommunerna. Koordinatorn har också kontakt med nationella bredbandssamordnare och Post- och telestyrelsen (PTS).

Utbyggnad av digital infrastruktur Länk till annan webbplats.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss