Aktuellt inom landsbygd och näringsliv

Länsstyrelsen i Örebro län tar fram flera olika nyhetsbrev med aktuell information för dig som är lantbrukare och/eller företagare på landsbygden i länet. Här hittar du nyhetsbreven Miljöråd för lantbrukare, Gröna bladet, Ekologiskt lantbruk och Urdabrunn.

 • Gröna Bladet nr 2 2021

  Tema: Ett rikt odlingslandskap
 • Gröna Bladet nr 1 2021

  Tema: Jordbrukarstöd
 • Gröna Bladet nr 4 2020

  Tema: Livsmedel
 • Gröna Bladet nr 3 2020

  Tema: Vatten
 • Gröna Bladet nr 2 2020

  Tema: Livsmedel
 • Gröna Bladet nr 1 2020

  Tema: Jordbrukarstöd
 • Miljöråd nr 4 2020

  Ett nyhetsblad med aktuell information om miljöfrågor som rör växtnäring, växtskydd, ogräs med mera. Nyhetsbladet kommer ut med cirka fem nummer per år.
 • Miljöråd nr 3 2020

  Ett nyhetsblad med aktuell information om miljöfrågor som rör växtnäring, växtskydd, ogräs med mera. Nyhetsbladet kommer ut med cirka fem nummer per år.
 • Miljöråd nr 2 2020

  Ett nyhetsblad med aktuell information om miljöfrågor som rör växtnäring, växtskydd, ogräs med mera. Nyhetsbladet kommer ut med cirka fem nummer per år.
 • Miljöråd nr 1 2020

  Ett nyhetsblad med aktuell information om miljöfrågor som rör växtnäring, växtskydd, ogräs med mera. Nyhetsbladet kommer ut med cirka fem nummer per år
 • Urdabrunn nr 12 2019

  Tema Humle
 • Gröna Bladet nr 4 2019

  Tema: Företag på landsbygden
 • Gröna Bladet nr 3 2019

  Tema: Företagsutveckling på landsbygden
 • Gröna Bladet nr 2 2019

  Tema: Ett rikt odlingslandskap
 • Gröna Bladet nr 1 2019

  Tema: Jordbrukarstöd
 • Miljöråd nr 5 2019

  Ett nyhetsblad med aktuell information om miljöfrågor som rör växtnäring, växtskydd, ogräs med mera. Nyhetsbladet kommer ut med cirka fem nummer per år
 • Miljöråd nr 4 2019

  Ett nyhetsblad med aktuell information om miljöfrågor som rör växtnäring, växtskydd, ogräs med mera. Nyhetsbladet kommer ut med cirka fem nummer per år
 • Miljöråd nr 3 2019

  Ett nyhetsblad med aktuell information om miljöfrågor som rör växtnäring, växtskydd, ogräs med mera. Nyhetsbladet kommer ut med cirka fem nummer per år.
 • Miljöråd nr 2 2019

  Ett nyhetsblad med aktuell information om miljöfrågor som rör växtnäring, växtskydd, ogräs med mera. Nyhetsbladet kommer ut med cirka fem nummer per år.
 • Urdabrunn nr 11 2018

  Tema fägata
 • Gröna bladet nr 4 2018

  Detta nummer har tema nya jobb på landsbygden. Nya jobb kan handla om helt nya företag, men också om att de befintliga företagen vill och kan växa. En annan sid...
 • Gröna bladet nr 3 2018

  I det här numret är temat Ett rikt odlingslandskap. Du kan bland annat läsa om restaureringen av en betesmark på Bystad och vilka möjligheter det finns med våtm...
 • Gröna bladet nr 2 2018

  I det här numret är temat Greppa Näringen. Bland annat kan du läsa om rådgivning, hur du minskar fosforläckage och reglerna för nötkreatur vid betessläpp.
 • Gröna bladet nr 1 2018

  I det här numret är temat jordbrukarstöd. Bland annat kan du läsa om stöd för unga jordbrukare, vad som gäller för växtskyddsmedel på ekologiska fokusarealer oc...
 • Miljöråd nr 4 2018

  Nytt nummer ute av Miljöråd. I det här numret kan du bland annat läsa om underhåll av diken och foder.
 • Miljöråd nr 3 2018

  Nytt nummer ute av Miljöråd. I det här numret kan du bland annat läsa om hanteringen av effekterna av torkan.
 • Miljöråd nr 2 2018

  Nytt nummer ute av Miljöråd. I det här numret kan du bland annat läsa om grobarhet, sundhet och betningsbehov i årets vårutsäde.
 • Gröna bladet nr 4 2021

  I det här numret är temat landsbygdsutveckling. Bland annat kan du läsa om provsmakning i Grythyttan, fiskodling på land och satsningar på mat och naturturism.
 • Urdabrunn nr 13 2021

  Att restaurera värdefulla miljöer i odlingslandskapet del I
 • Urdabrunn nr 14 2021

  Att restaurera värdefulla miljöer i odlingslandskapet del I

Prenumerera på nyheter, information, och inbjudningar till aktiviteter

Du kan prenumerera på information om aktiviteter eller informationsblad som Länsstyrelsen ger ut. Prenumerationerna är kostnadsfria. För att prenumerera behöver du godkänna att vi lagrar din e-postadress alternativt postadress.

Kontakt