Ansök om strandskyddsdispens

Du ansöker om strandskyddsdispens genom att fylla i formuläret och skicka in. Det är viktigt att du beskriver tydligt vad du vill göra, var du vill genomföra åtgärden och varför.

Mer information om vad som gäller för strandskyddsdispens, avgift för ansökan med mera hittar du på sidan Strandskyddsdispens.

Strandskyddsdispens

Fyll i formuläret för att ansöka


I de flesta fall är det din kommun som beslutar om strandskyddsdispens. Om dispensen gäller försvarsanläggning, allmän väg, järnväg eller åtgärder i vissa skyddade områden ska du ansöka via Länsstyrelsen.
Ska den här ansökan samprövas med en anmälan om vattenverksamhet? * (obligatorisk)
Ska den här ansökan samprövas med en anmälan om vattenverksamhet?

Sökande * (obligatorisk)
Sökande
Fastighetsägare * (obligatorisk)
Fastighetsägare
Fastighetsägare (fylls i om det är fler än en ägare)
Fastighetsägare (fylls i om det är fler än en ägare)
Typ av åtgärd * (obligatorisk)
Typ av åtgärd
Om åtgärden är byggnad, vilken typ?
Om åtgärden är byggnad, vilken typ?
Om åtgärden är brygga, vilken typ?
Om åtgärden är brygga, vilken typ?

Ange vilket/vilka särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c och d §§ miljöbalken som finns för att du ska beviljas dispens från strandskyddsföreskrifterna. Mer information hittar du under rubriken "Särskilda skäl för dispens". Endast något av de särskilda skälen får beaktas vid prövning av strandskyddsdispens. * (obligatorisk)
Ange vilket/vilka särskilda skäl enligt 7 kap. 18 c och d §§ miljöbalken som finns för att du ska beviljas dispens från strandskyddsföreskrifterna. Mer information hittar du under rubriken "Särskilda skäl för dispens". Endast något av de särskilda skälen får beaktas vid prövning av strandskyddsdispens.
Bifoga bilagor
Observera att de bifogade filernas storlek max får vara 10 mb.
Alla fält som är markerade med "*" är obligatoriska att fylla i.

De bifogade filernas storlek får max vara 10 mb. Om bilagorna är större än 10 mb kan du skicka in dem separat via e-post till orebro@lansstyrelsen.se.

Så behandlar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

Kontakt