Revision av regional miljöövervakning

På uppdrag av Naturvårdsverket gör samtliga länsstyrelser för närvarande en revision av den regionala miljöövervakningen inför nästa programperiod åren 2021-2026. Länsstyrelsen i Örebro län har tagit fram ett Förslag till program för regional miljöövervakning i Örebro län 2021-2026 som skickades för synpunkter till Naturvårdsverket 15 juni 2020.

Förslag till program för regional miljöövervakning i Örebro län 2021-2026PDF

Under samma tid som Naturvårdsverket granskar programförslaget tar vi tacksamt emot synpunkter även från övriga aktörer som är berörda av resultaten från den regionala miljöövervakningen.

Senast 15 oktober vill vi ha era synpunkter via epost till: orebro@lansstyrelsen.se

Mer information om miljöövervakningen i Örebro län

Kontakt