Risk för skogsbrand i Örebro länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Sevesolagen

Driver du en verksamhet som hanterar eller lagrar stora mängder av kemikalier? Verksamheten kan då omfattas av Sevesolagen, som syftar till att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Vilka verksamheter omfattas av Sevesolagen?

Verksamheter som hanterar eller lagrar stora mängder av vissa kemikalier kan omfattas av Sevesolagen. Syftet med lagen är att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Om verksamheten omfattas av lagen eller inte beror på mängden av det farliga ämnet/ämnena som kan förvaras.

Alla verksamheter som omfattas av Sevesolagen måste anmälas till Länsstyrelsen. Vi granskar hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar i verksamheten utifrån de krav som ställs i Sevesolagstiftningen.

Seveso

Namnet Seveso kommer av en allvarlig kemikalieolycka som skedde i orten Seveso i norra Italien 1976.

I Sverige finns ungefär 720 verksamheter (inklusive bergtäkter) som omfattas av Sevesolagen.

Två kravnivåer för Seveso-anläggningar

Det finns två kravnivåer för Seveso-anläggningar, en lägre och en högre. Den lägre kravnivån innebär att verksamheten ska anmälas till Länsstyrelsen och att ett handlingsprogram ska finnas. Den högre kravnivån innebär även att bland annat tillstånd krävs samt att en säkerhetsrapport ska tas fram.

Gemensamt för båda kravnivåerna är att en information till allmänheten ska tas fram och finnas tillgänglig via kommunens webbplats.

Ämnen som omfattas av Sevesolagen

Det finns en förteckning över ämnena som omfattas av Sevesolagen i bilaga 1 till förordningen om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Förordning om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor Länk till annan webbplats.

Anmälan enligt Sevesolagen

Din anmälan om farliga ämnen i verksamheten ska skickas till Länsstyrelsen. På Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) webbplats finns mer information om dina skyldigheter som verksamhetsutövare och anmälan enligt Sevesolagen.

Verksamhetsutövarens skyldigheter, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Anmälan

Anmälan om åtgärder enligt 7 § lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

 1. Fyll i formuläret (tryck på plusknappen)
 2. Klicka på skicka längst ned.

1. Verksamhetsutövare
2. Verksamheten

3. Verksamhetsansvarig
Den e-post du uppger får en bekräftelse på denna anmälan.
4. Farliga ämnen
Behöver du ange fler är tre ämnen, fyll i uppgifterna under punkt 5. Övriga ämnen.
Ämne 1


Ämne 2


Ämne 3


5. Övriga ämnen

6. Aktiviteter som bedrivs i verksamheten

7. Faktorer och omständigheter som kan orsaka en allvarlig kemikalieolycka

8. Samråd

9. Övriga upplysningar

Bifoga bilagor
Observera att de bifogade filernas storlek max får vara 10 mb.

Alla fält som är markerade med "*" är obligatoriska att fylla i.

De bifogade filernas storlek får max vara 10 mb. Om bilagorna är större än 10 mb kan du skicka in dem separat via e-post till orebro@lansstyrelsen.se.

Så behandlar vi dina personuppgifter Länk till annan webbplats.

När verksamheten får påbörjas efter anmälan

En anmälningspliktig verksamhet enligt Sevesolagstiftningen får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte Länsstyrelsen beslutar något annat. Det här gäller även anmälan om ändringar i verksamheten som kan påverka faran för allvarlig kemikalieolycka.

Tillsyn av Sevesolagen

Länsstyrelserna arbetar med tillsyn av verksamheter som omfattas av Sevesolagen. Tillsynen görs utifrån de krav som ställs i Sevesolagstiftningen. Vi granskar hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar i verksamheten.

Tillsynen gör vi ofta tillsammans med den kommunala räddningstjänsten och miljöförvaltningen i den kommun där verksamheten ligger.

Sevesoverksamheter i Örebro län

Länsstyrelsen i Örebro län utövar tillsyn över ett 30-tal så kallade Sevesoverksamheter.

Några viktiga verktyg för tillsynen är:

 • Tillsynsbesök
  Verksamhetens säkerhetsledningssystem gås igenom och kontrolleras på plats. Säkerhetsledningssystemet beskriver det handlingsprogram som verksamheten tagit fram för att säkerställa en hög säkerhetsnivå.
 • Granskning av säkerhetsrapport
  Granskningen genomförs för att se vilka risker för allvarliga kemikalieolyckor som finns och vad verksamheten har gjort för att förhindra sådana olyckor.
 • Granskning av planer för räddningsinsatser
  Verksamheternas interna planer och den kommunala räddningstjänstens planer för räddningsinsatser granskas. Planerna beskriver på vilket sätt räddningsinsatser ska utföras om en olycka uppstår.

Askersunds kommun

T‌illsynsbesök hos verksamheter i kommunen

Verksamhet

Senaste tillsynsbesök

Ahlstrom-Munksjö Aspa Bruk AB

5 mars 2020

Zinkgruvan Mining AB

1 juni 2021

Degerfors kommun

T‌illsynsbesök hos verksamheter i kommunen

Verksamhet

Senaste tillsynsbesök

Outokumpu Stainless AB

23 mars 2022

Saab Bofors Test Center AB, förråd i Degerfors

8 juni 2020


Hällefors kommun

T‌illsynsbesök hos verksamheter i kommunen

Verksamhet

Senaste tillsynsbesök

Ovako Hellefors AB

7 november 2019

 

Karlskoga kommun

T‌illsynsbesök hos verksamheter i kommunen

Verksamhet

Senaste tillsynsbesök

Cambrex Karlskoga AB

6 oktober 2021

Eurenco Bofors AB

27 oktober 2021

Flogas Sverige AB

15 juni 2021

Forcit Sweden AB

16 april 2020

Nammo Sweden AB (Karlskoga)

14 oktober 2020

Saab Bofors Test Center AB

9 mars 2022

Saab Dynamics AB

22 mars 2018


Kumla kommun

T‌illsynsbesök hos verksamheter i kommunen

Verksamhet

Senaste tillsynsbesök

Algol Chemicals AB

8 september 2021

Fortum Waste Solutions AB (SAKAB)

1 juni 2022

Nouryon Functional Chemicals AB

1 september 2021


Lindesbergs kommun

T‌illsynsbesök hos verksamheter i kommunen

Verksamhet

Senaste tillsynsbesök

BillerudKorsnäs Skog & industri AB, Frövi

11 september 2019

Brenntag Nordic AB

7 maj 2020

Hansson PyroTech AB

9 maj 2019

Saab Bofors Test Center AB, förråd i Lindesberg

8 juni 2020


Ljusnarsbergs kommun

T‌illsynsbesök hos verksamheter i kommunen

Verksamhet

Senaste tillsynsbesök

Ahlstrom-Munksjö Ställdalen AB

25 februari 2020


Nora kommun

T‌illsynsbesök hos verksamheter i kommunen

Verksamhet

Senaste tillsynsbesök

Orica Sweden AB

23 oktober 2020

SSE Sverige AB

28 april 2022


Örebro kommun

T‌illsynsbesök hos verksamheter i kommunen

Verksamhet

Senaste tillsynsbesök

E.ON Värme Sverige AB, Åbyverket

4 april 2019

Suzuki Garphyttan AB

22 augusti 2018


Kontakt

Länsstyrelsen i Örebro län

Telefon: 010-224 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss