Illustration, driftstörning

Anmälan om driftstörning

Har det inträffat en driftstörning eller olycka vid din tillståndspliktiga verksamhet? Då ska du anmälan detta till din tillsynsmyndighet.

Följande instruktioner gäller när det är Länsstyrelsen som är tillsynsmyndighet.

 Vid en större incident:

 • Larma SOS-alarm på telefonnummer 112
 • Kontakta handläggare på Länsstyrelsen
  Om inte ordinarie handläggare för verksamheten kan nås, kontakta oss via växeln så hjälper vi dig vidare.
 • Rapportera incidenten i e-tjänsten

Händelser utanför normal kontorstid

Allvarliga händelser som rapporteras till SOS-alarm meddelas vidare till Länsstyrelsens tjänsteman i beredskap (TiB). Tjänsteman i beredskap kan vid behov kontakta berörd personal på Länsstyrelsen utanför normal kontorstid.

Vid en mindre incident:

Vid mindre incidenter rapporterar du till oss via e-tjänsten. Kontakta oss om du är tveksam – fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Gör anmälan i vår e-tjänst

Du kan göra anmälan i e-tjänsten Underrättelse om driftstörning. I e-tjänsten ska du uppge följande uppgifter:

 • Anläggning som händelsen inträffat på, gärna med anläggningsnummer.
 • Verksamhetsutövare, organisationsnummer och adressuppgifter.
 • Kontaktperson med namn, e-post och telefonnummer.
 • Datum och om möjligt även klockslag för driftstörningen.
 • Beskrivning av driftstörningen och preliminär orsak.

Det går bra att ladda upp dokument i e-tjänsten med filformaten pdf, tif eller jpg.

Varför snabb information?

Det är viktigt att tillsynsmyndigheten informeras så snabbt som möjligt. Ytterligare skyddsåtgärder kan behöva vidtas direkt och allmänheten ska kunna få svar på eventuella frågor.

Du kan behöva rapportera även till andra

Observera att det även finns skyldighet att rapportera olyckor och störningar till andra myndigheter, till exempel:

 • Räddningstjänsten
 • Arbetsmiljöverket
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Det kan även finnas skyldighet att rapportera till vattenverk, kommunalt avloppsreningsverk med flera.

Anna Eriksson
Miljöhandläggare
E-post till Anna Eriksson
Telefon 010-2248666

Sandra Stang
Miljöhandläggare
E-post till Sandra Stang
Telefon 010-2248679

Helena Elgland
Miljöhandläggare
E-post till Helena Elgland
Telefon 010-2248665

Petra Martinsson
Miljöhandläggare
E-post till Petra Martinsson
Telefon 010-2248681

Kontakt