Illustration, hus med solceller på taket

Stöd till solceller

Det går inte att längre att söka stöd för solceller hos Länsstyrelsen. Stödet för privatpersoner ersätts istället med ett skatteavdrag från 2021. Det nuvarande stödet föreslås dock förlängas en tid för företag och kommuner. Det finns fortfarande många ansökningar i kö och Länsstyrelsen fortsätter fatta beslut när det finns pengar.

Stödet för privatpersoner ersätts med ett skatteavdrag

Det statliga stödet för solceller ersätts med ett skatteavdrag från 2021. Om du ska installera grön teknik kan du få skattereduktion för kostnaden för arbete och material. Det gäller installationer som påbörjas och betalas från och med 1 januari 2021. Det fungerar på liknande sätt som med rot och rut och det är Skatteverket som hanterar skatteavdraget.

Om skatteavdraget Grön teknik för privatpersoner hos Skatteverketlänk till annan webbplats

Om skatteavdraget Grön teknik för installatörer hos Skattverketlänk till annan webbplats

Stödet för kommuner och företag enligt förslag

I budgetpropositionen för 2021 föreslår regeringen att solcellsstödet till kommuner och företag förlängs. Förslaget innebär att kommuner och företag ska kunna få 10 procent i statligt stöd under nästa år. Totalt föreslås 260 miljoner kronor avsättas till stödet. Regeringen återkommer framöver med mer information om hur stödet ska utformas och fördelas.

Mer om förslaget för kommuner och företag i pressmeddelandet på regeringens webblänk till annan webbplats

Sista dag för slutförande av solcellsprojekt

Med anledning att covid-19-pandemin kan ha försenat solcellsprojekten har regeringen beslutat att ge länsstyrelserna möjlighet att förlänga tiden för genomförande. Sista möjliga datum för slutförande av solcellsprojekt är den 30 juni 2021.

Om du redan har fått ett beslut där du blivit beviljad solcellsstöd gäller de datum för slutförande och begäran om utbetalning som anges i ditt beslut från Länsstyrelsen.

Om du har drabbats av förseningar i ditt solcellsprojekt så att det inte är möjligt att slutföra projektet inom den tid som anges i beslutet från Länsstyrelsen behöver du kontakta Länsstyrelsen. Det är viktigt att du gör det innan datumet för slutförande är passerat.

Mer information om att tiden förlängs på regeringens webblänk till annan webbplats

Hur blir det med ansökningar som ännu inte fått beslut?

De pengar som länsstyrelserna har till stödet i dagsläget får vi använda till att besluta i nya ansökningar som har kommit in senast 15 mars 2020. Hur det blir för de ansökningar som kommit in senare under 2020 kan vi ännu inte uttala oss om.

Det är många ansökningar i kön. I slutet av november 2020 är det totalt i landet cirka 13 500 ansökningar i kön.

När och hur ansöker jag om utbetalning?

Du behöver först ha fått ett beslut om stöd innan du kan ansöka om utbetalning. Hur du ansöker framgår sedan i beslutet. Om du har ansökt om stöd i pappersform så finns blanketten för utbetalning med i beslutet som skickas ut från Länsstyrelsen. Om du har ansökt via Boverkets e-tjänst så hittar du beslutet i e-tjänsten, där finns även en länk till begäran om utbetalning.

Frågor och svar om investeringsstödet för solceller hos Energimyndighetenlänk till annan webbplats

Texten uppdateras. Senast uppdaterad 2020-11-30

Du kan behöva bygglov

Det kan krävas bygglov för att få uppföra vissa solcellsanläggningar, kontakta kommunens byggnadsnämnd för att få hjälp med bedömningen om din anläggning behöver ett bygglov.

Vem vänder jag mig till med frågor om solceller?

Frågor om ansökan

Länsstyrelsen hanterar din ansökan och kan exempelvis ge svar på hur din ansökan ligger till i turordningen för att bli beviljad stöd.

Frågor om teknik, kostnader och bidrag

Kommunernas Energi- och klimatrådgivare svarar på frågor om teknik, kostnader och bidrag.

Frågor om stödet och information om solceller

Energimyndigheten svarar på specifika frågor om föreskrifter och fördelning av medel och tillhandahåller månadsrapporter för solcellsstödet.

Solceller (Energimyndigheten)länk till annan webbplats

Stöd till solceller - så ansöker du om investeringsstöd (Energimyndigheten)länk till annan webbplats

Vägledning om solceller (Energimyndigheten)länk till annan webbplats

Framtidens solel i Östra Sverige (Solturné i Sverige)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt