Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny digital plattform för ladd- och tankinfrastruktur

Energi- och klimatrådets transportnätverk har deltagit i det nationella projektet ReDriv. Nu lanseras en ny digital plattform för ladd- och tankinfrastruktur.

Energi- och klimatrådets transportnätverk har deltagit i det nationella projektet ReDriv. Projektet har arbetet för att främja utveckling och utbyggnad av fossilfri ladd- och tankinfrastruktur. Denna utbyggnad är viktig för att transportsektorn ska nå klimatmålet på 70 procents minskning av utsläpp av växthusgaser till år 2030. Projektet är nu i mål och resultatet är en digital plattform.

Drivmedla - Tillsammans banar vi väg för framtidens fordonsflotta Länk till annan webbplats.

Drivmedla.se är en öppen plattform som med hjälp av data, samarbete och strategisk vägledning accelererar omställningen till fossilfria transporter. Plattformen visar samlat ladd- och tankstationer med fossilfria alternativ, både befintliga och planerade. Det finns även möjligheter att lämna önskemål om utbyggnad av infrastruktur och prognoser för omställning.

Om projektet ReDriv

Initiativet till projektet ReDriv är ett resultat av det arbete som pågår inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, där 22 av Sveriges mest utsläppstunga branscher tagit fram branschspecifika färdplaner. En gemensam utmaning i dessa färdplaner är den omställning som krävs i transportsektorn.

Projektet leds av Peak Innovation i samarbete med VTI, Region Kronoberg, Länsstyrelsen Kronoberg, Region Dalarna, Länsstyrelsen Östergötland, Länsstyrelsen Kalmar, Region Kalmar län, Coompanion, Miljöfordon Sverige, Energikontor Norr, Länsstyrelsen Skåne, Göteborgsregionens kommunalförbund, Länsstyrelsen Norrbotten och Region Gotland. ReDriv startade 1 januari 2022 och avlutas 31 oktober 2023.

Logotyper för medlemmar i projektet ReDriv.

Medlemmar i ReDriv. Örebro läns energi- och klimatråd finns representerade av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län.

Kontakt

Irina Hallor

Utvecklingsledare Energi och klimat

Dela sidan:

Landshövding

Lena Rådström Baastad

Besöksadress

Östra Bangatan 11

Postadress

701 86 Örebro

Organisationsnummer

202100-2403

Följ oss