Symboler för fem nedsättningar framför ett foto som visar insidan av en butik

Service på landsbygden
– en butik för alla

Bor du på landsbygden och har en nedsättning som exempelvis rörelsehinder, hörsel- eller synnedsättning, svårt att komma ihåg eller allergi? För att hjälpa till att skapa en butik som passar alla vill vi gärna höra om din upplevelse.

Dela med dig till oss genom att svara på en enkät eller träffa oss vid något av våra inplanerade butiksbesök. Dina kommentarer är värdefulla och bidrar till att butiken får större förståelse för vad som behöver förbättras och därmed till skapa en butik för alla.

Svara på en enkät

Undersökningen innehåller 16 frågor och tar ungefär 10 minuter. Svaren behandlas anonymt.

Enkät om tillgänglig service i din butik (Google docs)länk till annan webbplats

Kom och berätta

​Under maj 2018 besökte vi butikerna Henrik Franzéns Livs AB, Kalle och Sara Sommar AB, Åtorps Livs HB, Tempo i Grythyttan och Vedlunds i Närkes Kil för att lyssna på kundernas upplevelse av deras lokala butik. Tack till alla som lämnade input.

Varför har Länsstyrelsen startat projektet En butik för alla?

Syftet är att varje butiksbesök ska bli enklare, det vill säga underlätta för dig som har en funktionsnedsättning. Både vad gäller att handla i butiken men även att använda andra tjänster så som paketutlämning. Länsstyrelsen vill genom arbetet bidra till en levande landsbygd.

Hur går det till?

Länsstyrelsen genomför inventeringar i butiker på landsbygden runt om i länet för att se över tillgängligheten. Som ett resultat av inventeringarna och synpunkterna som kommer in får butikerna förslag på långsiktiga förbättringar, bland annat på enkla tekniska lösningar. Extra positivt är att lösningarna ofta är bra för alla. En förälder med barnvagn kan exempelvis ha samma svårigheter att ta sig fram som en person med rullstol eller rullator.

Vad får butiken ut av det?

Varje år handlar personer med funktionsnedsättningar för 90 miljarder kronor, enligt Svensk Handel. Om medföljande vänner och anhöriga räknas med, närmar sig summan 140 miljarder. Konsekvenserna om butiken inte är tillgänglig kan leda till att man väljer en annan butik eller inte handlar alls. Ökad tillgänglighet är ett sätt att förbättra lönsamheten för butiker på landsbygden.

Logotyp för Europeiska jordbruksfonden

Kontakt