Illustration, berg och svanar

Trana, gås och sångsvan

Om dina grödor skadas av fåglar bör du snarast sätta ut någon form av skrämselutrustning. Gäller det jaktbara gäss bör du bedriva skyddsjakt.

Skyddsjakt på grågås och kanadagås är tillåten året runt för att förebygga skada vid fält med oskördad gröda eller om fåglarna orsakar sanitär olägenhet.

Vid omfattande problem kan Länsstyrelsen hjälpa till med förebyggande insatser i särskilt utsatta områden. Vi har bland annat skrämselutrustning till utlåning. Kontakta i första hand Länsstyrelsens fågelkonsult Pär Nilsson på telefon 010-224 86 37.

Förebygg skador

Här kan du få mer information om hur du kan förebygga skador från bland annat stora betande fåglar.

Ansök om ersättning för skador på gröda

Om du vill ansöka om ersättning för skador kontaktar du Länsstyrelsens besiktningsman så snart du upptäckt skadorna. Örebro läns besiktningsmän för gröda är:

Besiktningsmannen ska besiktiga grödan snarast möjligt. Vid besiktningen skriver besiktningsmannen ett protokoll och gör en värdering på hur stort det totala skördebortfallet beräknas bli. Besiktningen och värderingen ligger sedan till grund för din ansökan om ersättning.

Handlingsplan för arbetet

Länsstyrelsen har tillsammans med Viltförvaltningsdelegationen fastställt en handlingsplan för skyddsjakt och användning av statliga medel avseende skador av stora betande fåglar i jordbruket. Planen togs fram år 2016 och utgår från en kartläggning av de förhållanden som gällde då.

Handlingsplan för skyddsjakt och användning av viltskademedlen avseende skador av stora betande fåglar i jordbruket (pdf)PDF

Tran- och gåsarbetsgruppen i Kvismaren

Tran- och gåsarbetsgruppen är en lokal arbetsgrupp för viltskador orsakade av tranor, gäss och sångsvan. Gruppen arbetar som en rådgivande instans för de förebyggande insatserna i främst Kvismare-området, och består av ledamöter och representanter från:

 • lantbruket
 • LRF
 • Viltskadecenter
 • ornitologiska föreningar
 • jägare
 • Länsstyrelsens personal.

Gruppen sammanträder 2-3 gånger per år för att diskutera problematiken kring tranor och gäss. Gruppen planerar aktuella åtgärder och fungerar som ett forum för diskussioner och förslag till åtgärder för att minska skadorna.

Skyddsjakt

Skyddsjakt

Skyddsjakt är en förebyggande åtgärd. Den utförs när det inte finns någon annan lämplig lösning. Skyddsjakt går ut på att ta bort enstaka individer som är särskilt besvärliga.

Andra gånger syftar skyddsjakten främst till att skrämma och splittra anhopningar av vilt. Tänk på att skyddsjakt många gånger endast ger en begränsad och tillfällig effekt som skadeförebyggande metod. Därför är det viktigt att också försöka hitta andra lösningar.

I vissa fall kan du bedriva skyddsjakt utan särskilt tillstånd. Det gäller jakt för att förebygga skada av vilt och bara när förutsättningarna i Jaktförordningen (1987:905)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster bilaga 4 är uppfyllda. I andra fall kan vi ge tillstånd till skyddsjakt.

Använd blanketten för att rapportera från skyddsjakt eller annan skadeförebyggande åtgärd, till exempel skyddsjakt, jakt med slagfälla för bäver, rivning av bäverdämme och jakt med belysning vid vildsvinsjakt.

Gör din rapport så här

 1. Fyll i blanketten:
  Blankett för rapport från skyddsjakt eller annan skadeförebyggande åtgärd (pdf)Word
 2. Skriv under och skicka blanketten till orebro@lansstyrelsen.se eller
   
  Länsstyrelsen i Örebro län
  Art och Vilt
  701 86 ÖREBRO

Beslut om skyddsjakt på trana i Kvismaren

Länsstyrelsen har beslutat om skyddsjakt efter trana i Kvismareområdet under perioden 1 september‑15 oktober.

Här kan du läsa mer om beslutet.

Kontakt