Illustration, jaktgevär

Jakt och vilt

I jaktförordningen står vilka vilda djur som får jagas. Länsstyrelsen ansvarar för viltförvaltningen med hjälp av länets viltförvaltningsdelegation.

All jakt i Sverige regleras utifrån jaktlagstiftningen. I jaktlagen anges att allt vilt är fredat. För fredat vilt gäller fredningen även deras ägg och bon. Det innebär att vilt endast får jagas om det tillåts enligt jaktförordningens bilagor. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är statens vilt och får inte jagas. Undantag kan göras för vissa arter för skydds- och licensjakt.

I Sverige har fastighetsägare rätt att jaga på den mark som hör till fastigheten. Jakt kan också utarrenderas.

Länsstyrelsens roll

Länsstyrelsens roll i jakt- och viltfrågor är bland annat att informera jägare och markägare, registrera jaktområden, tilldela licenser samt samla in och sammanställa avskjutningsstatistik

Länsstyrelsens ansvar för viltförvaltningen:

  • att administrera förvaltningen av älg- och kronhjortsstammarna
  • att leda den regionala förvaltningen av de stora rovdjuren
  • att i vissa fall lämna tillstånd till skyddsjakt (undantag från fredning)
  • att lämna bidrag till skadeförebyggande åtgärder och ersätta skador av vilt som inte får jagas
  • att informera om vilt och jaktens regler, särskilt när förändringar sker i faunan.

Varje län har viltförvaltningsdelegationer som hjälper Länsstyrelsen. Viltförvaltningsdelegationen ska på regional nivå samverka och besluta i övergripande frågor som berör jakt-, viltvårds- och rovdjursfrågor.

Jaktförordningenlänk till annan webbplats

Statens vilt – 33 § i Jaktförordningenlänk till annan webbplats

Viltförvaltningsdelegationen i Örebro län

I viltförvaltningsdelegationen ingår politiker, representanter för olika näringar och intressegrupper. Delegationen beslutar om övergripande riktlinjer för viltförvaltningen i Örebro län.

Protokoll från sammanträden

Protokollen från Viltförvaltningsdelegationens sammanträden under 2017 är tillgängliga för allmänheten Om du vill ta del av tidigare protokoll får du gärna höra av dig till oss.

2018

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2018-09-12.pdf 1014.9 kB 2018-10-03 14.09
Protokoll 2018-05-08.pdf 2.3 MB 2018-06-07 14.34

2017

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2017-09-01.pdf 2.4 MB 2018-04-12 21.14
Protokoll 2017-12-08.pdf 2 MB 2018-04-12 21.14
Protokoll 2017-06-16.pdf 1.4 MB 2018-04-12 21.14

2016

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Protokoll 2017-09-01.pdf 2.4 MB 2018-04-12 21.14
Protokoll 2017-12-08.pdf 2 MB 2018-04-12 21.14
Protokoll 2017-06-16.pdf 1.4 MB 2018-04-12 21.14

Kontakta oss om du är intresserad av att ta del av äldre protokoll.

Organisation

Viltförvaltningsdelegationen utgörs av politiker och representanter för olika intressegrupper, organisationer och myndigheter. Landshövding Maria Larsson är ordförande. De olika intresseorganisationerna föreslår ledamöter och ersättare, och Länsstyrelsen beslutar om dessa.

Kontakt