Ko som betar

Foder- och ströförmedling

Det råder foderbrist i länet samtidigt som det finns marker som skulle kunna skördas och användas som foder. Vi förmedlar därför kontakter mellan markägare som har tillgång till marker som står outnyttjade och djurhållare som har behov av marker att skörda för foder.

Varför förmedlar vi kontakter för
outnyttjade fodermarker?

Den mycket torra och varma sommaren har inneburit att tillväxten av bland annat gräs som behövs som både sommarbete och vinterfoder blivit betydligt sämre än normalt. Läget är mycket besvärligt för många lantbrukare med torra beteshagar och vallskördar som inte kommer räcka för att täcka vinterbehovet. Eftersom torkan drabbat i stort sett hela landet och även närliggande länder kan det även bli svårt att få tag på tillräckligt med foder från andra håll.

Foderbristen riskerar även att leda till ett djurvälfärdsproblem.

Vi vill med denna förmedling underlätta kontakter mellan markägare som har outnyttjade marker och djurhållare med behov av marker att sköra för foder till sina djur. I många fall putsas dessa marker endast av. Med denna förmedling hoppas vi kunna medverka till att alla tjänar på det genom att djurhållare får tag på mer foder och markägare slipper anlita någon att putsa markerna för att hålla dem fina.

  • Utnyttja alla marker till bete och skörd. Den som har marker som inte nyttjas kan erbjuda djurhållare om de behöver den för skörd eller bete i år. Marker som i vanliga fall bara putsas ner, kanske ska skördas i år?
  • Slå vallarna nu, om det inte är gjort. Vallens utveckling är nästan tre veckor tidigare än normalt och torkan har gjort att tillväxten står stilla. Om vallarna slås nu finns chans till en återväxt och en tredje/fjärde skörd av vallarna när regn kommer. Gödsla till återväxten för att få större mängd.
  • Den som behöver köpa foder måste höra av sig till foderförsäljarna som har kölistor. Det är mycket svårt få tag på foder redan nu. Köp och sälj också via internet till exempel via www.proteintipset.se som för samman köpare och säljare av foder.
  • Skörda spannmålen tidigare än tröskmoget och ensilera som helsäd. Skördetidpunkten påverkar fodervärdet. Utifrån regelverket är det okej att skörda spannmålen som grönfoder/helsäd när den gått i ax. Man behöver inte ändra grödkoden i sin stödansökan.
  • Dispenser för skörd och tillskottsutfodring på betesmarker och slåtterängar, mejla in din begäran om att skörda din slåtteräng eller om du behöver tillskottsutfodra i betesmarken. jordbrukarstod.orebro@lansstyrelsen.se
  • Den lantbrukare som behöver skörda eller beta trädan före 1 augusti behöver inte anmäla detta till Länsstyrelsen, eftersom undantag på grund av torkan kan tillämpas i hela länet i år. Även dispenser för att skörda skyddszoner har getts tidigare i sommar.
  • Den som odlar ekologiskt (Krav och EU-ekologiskt) kan söka individuell dispens hos Jordbruksverket för att få använda konventionellt foder. Läs gärna mer på Kravs hemsida under rubriken "Torka och foderbrist".
  • LRF tipsar om hur vi kan samarbeta.länk till annan webbplats
  • LRF - Nio punkter som man måste ha koll på som djurhållare men även som privatperson.länk till annan webbplats

Markägare som vill upplåta fodermarker

Markägare

Kontaktuppgifter

Område och areal

Typ av mark

Karlskoga kommun

Skicka e-post till Karlskoga kommun

Tel: 0586-610 00

Flera marker. Se karta med information här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Flera typer av marker, se kartalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Information om hur du ansöker om betesmark hos Karlskoga kommun finns härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Camilla Söderlund

Skicka e-post till Camilla Söderlund
Tel:

073-626 81 96

Hällabrottet Kumla.
Cirka 4 hektar

Mark som stått i trädda

Bengt Almgren

Skicka e-post till Bengt Almgren

Tel:

070-325 08 41

1 mil söder om Grythyttan.
40 ggr 90

Åkermark- ängsmarker (Lämpligt för får ej häst)

Lars-Gunnar Lannhard

Skicka e-post till Lars-Gunnar Lannhard
Tel:

070-663 60 90

Hardemo, Kumla.
2 hektar

 

Sörby, Sköllersta.
1,6 hekatar

Beväxt åker, träda

 

Kerstin Johansson

Skicka e-post till Kerstin Johansson
Tel:

073-313 92 17

Uppsala.
Areal: Svår att uppskatta

Åker och betesmark

Eric Wedin

Skicka e-post till Eric Wedin
Tel:

070-210 99 77

Hovsta, Örebro.
Cirka 4 hektar

Äldre åker (Uppdelat på fyra gärden)

Mattias Looström

Skicka e-post till Mattias Looström
Tel:

070-326 47 02

Inom Laxå kommun.
0,5-1,5 hektar

Ängsmark

Kristoffer Molinder

Skicka e-post till Kristoffer Molinder
Tel:

070-332 18 88

Västra Bor, söder om Lindesberg.
Cirka 1 hektar

Oskördad vall (Finns stängsel runt om.)

Helena Andersson

Skicka e-post till Helena Andersson
Tel: 0550-32054

Storfors, Bjurtjärn
7 hektar

Betesmark (Äldre åker. Kontakt per telefon först eftersom vissa delar är upplåtet till hästar.)

Patrik Johansson

Skicka e-post till Patrik Johansson
Tel:

070-616 27 26

Norra Klysna 210, Ervalla.

Cirka 1,5 hektar

Sådd vall runt våtmark

Monika Lazarevic

Skicka e-post till Monika Lazarevic

Tel:

070-585 74 21

Strandvägen Lindesberg
Ca 600 kvadratmeter

Betesmark (Egentligen en vildvuxen trädgår där man tidigare haft får som betat.)

Ida Moberg

Skicka e-post till Ida Moberg
Tel:

070-998 55 79

Fällersta, Örebro
Ca 5 hektar

Betesmark

Sune Karlsson

Skicka e-post till Sune Karlsson
Tel:

070-560 59 57

Lindesberg
1.71 hektar

Betesmark.åkermark (Ingen sten)

Niklas Jansson

Skicka e-post till Niklas Jansson
Tel:

070-589 26 80

Aspa 414, Lindesberg
1,5/2 hektar

Åker

Linda Inehag

Skicka e-post till Linda Inehag
Tel:

070-302 87 27

Askersund
0,5-1 hektar

Åker

Johanna Hultén

Skicka e-post till Johanna Hultén
Tel:

072-211 05 45

Norrgården, Fänsäter, Riddarhyttan.
4 hektar

Åker och betesmark (En bonde slår till ensilage på åkermarken men går troligen att efterbeta. Betesmarken är oanvänd. Ingen del av marken är stängslad.)

Jane Skullman

Skicka e-post till Jane Skullman

Tel:

072-217 01 72

Färingsö, Ekerö kommun.
5 000 kvadratmeter

Blandat

Erna Tall

Skicka e-post till Erna Tall
Tel:

073-384 54 90

Norr om Ölmbrovägen 16, Ölmbrotorp, Dyltabruk.
Hektar: vet ej

Äng (som ingen klipper längre. Den är så kallad "allmänning" men ingen bryr sig om den längre).

Carina Andreasson

Skicka e-post till Carina Andreasson

Tel:
070-483 85 18

Halland

Hö/ensilage till får/köttdjur

Lennart Danielsson

Skicka e-post till Lennart Danielsson
Tel:

070-842 28 11

Frövi gamla ridskola, Holmen 718 92 Frövi.
1,5 hektar

Betesmark men ca 1 ha är helt öppet och kan slås. (Marken har inte betats på 3 år. Finns elstängsel med två linor men behöver ses över innan djur släpps på. Marken delvis igenväxt men ca 1 ha bedöms vara helt öppet och kan slås för foder.)

Sven nilsson

Skicka e-post till Sven Nilsson
Tel:

073-026 06 77

Bohagen Lindesberg.
2 hektar

För avverkning

 

Sebastian Hedblom

Skicka e-post till Sebastian Hedblom

Tel:
070-645 43 41

Hemdal, Frövi.
Åker. Ca 2,5 hektar.

Betesmark som ej utnyttjas under 2018, plöjda och sådda med nytt gräs 2016.

Calle Åqvist

Skicka e-post till Calle Åqvist

Tel:
070-663 19 01

Tjusebotorp, Örebro. 6 hektar.

Åkermark

Sofie Hagsten

Skicka e-post till Sofie Hagsten

Tel:
073-020 90 02

Häggen (Egersta), Garphyttan. Cirka 2 hektar.

Äldre äng, tidigare använt som åker (aldrig betad, ingen sten, helt öppet), finns även stor oklippt gräsmatta.

Karin Eliaeson

Skicka e-post till Karin Eliaeson

Tel:

070-307 71 53

Saxhyttan (Hällefors). Cirka 2 hektar.

Betesmark, eventuellt möjligt att använda till hö. Ligger vid sjön Saxen. Delvis stängslad med fårstängsel.

Karin Forsberg

Tel:

070-533 05 72

St.Mellösa, Högby. Cirka 1 hektar.

Gammal träda.

Frida

Skicka e-post till Frida

Mogetorp. 0,8 hektar.

Två stycken ängar för bete eller att slå. Stängsel finns ej men fritt fram att uppföra för den som önskar.

Margareta Engman

Skicka e-post till Margareta Engman

Tel:
070-279 16 61

Torsta Ekeby, Kumla. Cirka 2 hektar. 

Betesmark. Bete för hästar, stängsel finns. Vissa delar kan ev slås till hö.

Johan Andersson/ Per Andersson

Skicka e-post till Johan Andersson

Tel:

070-318 71 14  

070-637 93 92

Resta Stora Mellösa, ca 5 hektar och

Usta Odensbacken, ca 4 hektar.

Åker, träda och skyddszon.

Eva

Skicka e-post till Eva

Tel:

070-533 88 07

Ervalla nära länsväg 831, 4 hektar.

4 hektar som legat i träda.
Marken är bitvis något ojämn men ej kuperad. Enda villkoret är att man
slår allt. Dock ej innan 3 aug.
Välkommen

Leif Kinner

Skicka e-post till Leif Kinner

Tel:

073-378 90 42

Närkes Kil, 3 hektar.

1,1 hektar Vall. 1,9 hektar Naturbete, Stängslat och vatten finns.

Tim Karlsson

Skicka e-post till Tim Karlsson

Tel:

070-537 00 44

Kvistbro, 1 hektar.

Betesmark. Växt med sly.

Erik Lokka Hollander

Skicka e-post till Erik Lokka Hollander

Tel:

076-122 60 10

Glanshammars Hult, cirka 3 hektar.

Ängsmark.

Åke Jacobsson

Skicka e-post till Åke Jacobsson

Tel:

070-551 13 33

Fornaboda, norr om Lindesberg,  Cirka1 hektar.

Skogsmark som ej är skött med mycket sly och gräs. Ej inhägnat.

Hans

Skicka e-post till Hans

Tel:

0580-440 10

Ljusnarsberg, 3 hektar.

Åkermark.

Carin

Sicka e-post till Carin

Tel: 072‑593 77 86

Ekeby-Almby
Cirka 4000kvm

Ängsmark, till hö/hösilage

Cina

Skicka e-post till Cina

Tel: 070‑678 00 82

Nyttinge Glanshammar

Cirka 2 hektar

Åkermark som ligger i träda, ej stängslat

Christer

Skicka e-post till Christer

Tel: 070-547 99 11

Töcksfors

Cirka 1,3 hektar

Äng

Matilda Persson

Skicka e-post till Matilda Persson

Tel: 073‑762 30 28

Eker, cirka 2,5 hektar

Vall

Kenth Larsudd

Skicka e-post till Kenth Larsudd

Tel: 070‑534 31 41

Munkaboda mellan Frövi och Lindesberg

Äng

 

Anmäl intresse för att upplåta fodermarker

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som markägare fyller i en intresseanmälan så att djurägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt. Du kan välja om de ska kontakta dig via telefon eller e-post. 
Djurhållare i behov av fodermarker att skörda

Djurhållare

Kontaktuppgifter

Geografiskt område

Övrig information

Johan Linderkers

Skicka e-post till Johan Linderkers
Tel:

070-249 02 00

Nora, Lindesberg


Ann Green

Skicka e-post till Ann Green
Tel:

070-770 61 04

Lillkyrka


Margareta Lannhard Sjöberg

Skicka e-post till Margareta Lannhard Sjöberg

Tel:

073-035 14 56

Askersund

Söker ekologiskt vinterfoder till får. EU- eller
Kravcertifierat

Per-Olof Södergren

Skicka e-post till Per-Olof Södergren

Tel:

070-544 16 86

Karlskoga


Victoria Johansson

Skicka e-post till Victoria Johansson

Tel:

073-036 42 19

Laxå-Finnerödja

Söker allt inom ca 4 mil i omkrets

 

Anmäl intresse för att hitta mark att skörda

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som djurhållare fyller i en intresseanmälan så att markägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.


Kontakt

Jordbruksstöd


Telefonnummer till "En väg in" 0771-670000