Åtgärder för att mildra foderbristen

 • Utnyttja alla marker till bete och skörd
  Den som har marker som inte nyttjas kan erbjuda djurhållare om de behöver den för skörd eller bete i år. Marker som i vanliga fall bara putsas ner, kanske ska skördas i år.
  Foder- och ströförmedlning (Länsstyrelsen i Örebro län)
 • Låt djuren beta för att minimera behov av tillskottsutfodring
  Låt djuren beta marker, så som skogsmarker, för att minimera behovet av tillskottsutfodring. På så sätt sparas så mycket som möjligt av vinterns foder.
 • Ha en god betesstrategi
  Dela gärna av betena för att maximera återväxten. Låt även olika djurslag beta markerna för att utnyttja växtligheten så mycket som möjligt. Gå gärna ihop flera djurägare och nyttja varandras betesmarker. Hästar kan äta gräs av sämre kvalité genom att äta större mängder, medan får och nötkreatur behöver spädare och mer näringsrikt foder då våmmen begränsar dess förmåga att äta mycket grovfoder.
 • Kontakta Länsstyrelsen om man ser naturreservatsområden som kan användas för bete
  Om man ser områden inom naturreservat som kan vara lämpliga för bete eller skörd kan man kontakta Länsstyrelsen som hjälper till med förmedling till markägare eller själva hantera frågan om staten äger marken.
 • Hör av dig till foderförsäljarna redan nu
  Den som behöver köpa foder måste höra av sig till foderförsäljarna som har kölistor. Det är mycket svårt få tag på foder redan nu. Köp och sälj också via internet till exempel via:
  Proteintipsetlänk till annan webbplats
  Facebookgruppen foderhjälpen 2018länk till annan webbplats
 • Skörda spannmål tidigare
  Skörda spannmålen tidigare än tröskmoget och ensilera som helsäd. Skördetidpunkten påverkar fodervärdet. Utifrån regelverket är det okej att skörda spannmålen som grönfoder/helsäd när den gått i ax. Man behöver inte ändra grödkoden i sin stödansökan.

Dispenser

 • Ansök om dispens för tillskottsutfodring och skörd på betesmarker
  För dispenser för tillskottsutfodring och skörd på betesmarker och slåtterängar, mejla din begäran till Länsstyrelsen: jordbrukarstod.orebro@lansstyrelsen.se
 • Undantag på grund av torkan för trädan
  Den lantbrukare som behöver skörda eller beta trädan före 1 augusti behöver inte anmäla detta till Länsstyrelsen, eftersom undantag på grund av torkan kan tillämpas i hela länet i år. Även dispenser för att skörda träda inom kompensationsområde samt skyddszoner har beviljats tidigare i sommar.
 • Ansök om dispens hos Jordbruksverket om konventionellt foder om du odlar ekologiskt
  Den som odlar ekologiskt (Krav och EU-ekologiskt) kan söka individuell dispens hos Jordbruksverket för att få använda konventionellt foder.
  Torka och foderbrist (Krav)länk till annan webbplats

Kontakt