Illustration, kor i stall

Djurstallar

Ska du bygga eller bygga om ett stall? Du kan behöva ansöka om förprövning. Länsstyrelsen granskar då din planerade byggnation för att se om den uppfyller kraven på djurskydd och djurhållning.

När du ska bygga eller bygga om ett stall kan det behöva godkännas innan arbetet påbörjas. Förprövningen ser till att byggplanerna uppfyller kraven för hur djur får förvaras.

Du kan behöva ansöka om förprövning om du ska:

 • bygga, bygga om eller bygga till ett stall eller annat förvaringsutrymme för djur
 • använda ett utrymme till djurhållning som tidigare använts till något annat
 • sätta upp ett hägn

Du ska ansöka om förprövning om antalet djur på fastigheten efter byggnationen uppnår minst:

 • 20 nötkreatur
 • 15 vuxna grisar
 • 150 växande grisar
 • 20 vuxna får
 • 40 lamm
 • 500 fjäderfän utom strutsfåglar
 • 5 hästar
 • 20 vuxna minkar
 • 150 växande minkar

Fler djur och undantag finns i föreskrifterna på Jordbruksverkets webbplats.

Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om förprövninglänk till annan webbplats

Vad innebär förprövningen?

Länsstyrelsen granskar din planerade byggnation utifrån djurskyddslagen, djurskyddsförordningen och Jordbruksverkets föreskrifter om djurhållning. Förprövningen är en viktig del i djurskydds- och djurhälsoarbetet i Sverige och ska se till att utrymmen för djur byggs på ett bra sätt.

Vi granskar bland annat:

 • mått och utrymmen
 • inredning, liggytor och utgödslingssystem
 • anordningar för utfodring och dricksvatten
 • klimat, klimatreglering och luftkvalitet
 • brandskydd
 • dagsljusinsläpp och belysning
 • smittskydd

Ansök om förprövning

Du ansöker genom att fylla i Jordbruksverkets blankett för förprövning och skickar den sedan till Länsstyrelsen.

Gör din ansökan

Ansök om förprövning via Jordbruksverkets blanketter. Blanketterna ska skickas till Länsstyrelsen.

 1. Fyll i och skicka in blanketten:
  Ansök om förprövning av häststall (Jordbruksverket)länk till annan webbplats
  Ansök om förprövning av djurstall (Jordbruksverket)länk till annan webbplats
 2. Skicka blankett och bilagor till:

  Länsstyrelsen
  Enheten för Djurskydd och Jordbruksstöd
  701 86 Örebro

Ritningar

Du ska bifoga följande ritningar när du gör en förprövningsansökan:

 • Situationsplan
  Situationsplanen ska visa var djurstallet ligger i förhållande till andra byggnader, vägar med mera. Ange avstånden mellan byggnaderna och vad byggnaderna används/ska användas till.
 • Planritning
  Planritningen ska visa djurstallet från ovan med mått på boxar, gångar, dörrar, fönster med mera.
 • Sektionsritning
  Sektionsritningen ska visa djurstallet i genomskärning med olika nivåer som takhöjd, fönstermått med mera.

Se till att ritningarna är tydliga och detaljerade. Var noga med att sätta ut mått, speciellt om ritningarna inte är skalenliga. Skicka in två exemplar av varje ritning.

Beskrivningar av inredning, ventilation med mera

Det kan vara svårt att förklara alla uppgifter i en ansökningsblankett. Skicka därför gärna med bilagor som beskriver:

 • inredningen (tex hästboxar, fodergrindar)
 • ventilationssystemen (fläktar mm)
 • utfodringen och utgödslingen.

Det går även bra att skicka med broschyrer, fotografier och funktionsbeskrivningar.

Du ska enbart göra en ansökan om förprövning om byggnadsåtgärderna är avsedda för hästar eller djur som föds upp eller hålls för produktion av livsmedel, ull, skinn eller pälsar.

Tänk på att vara ute i god tid din förprövningsansökan. Handläggningstiden är i genomsnitt några månader men varierar beroende på det totala antalet inkomna ansökningar.

Vi handlägger ärendet först när ansökan är komplett och alla handlingar har kommit in till oss på Länsstyrelsen. Ju bättre handlingar desto färre kompletteringar. Det i sin tur minskar risken för förlängd handläggningstid.

Vad händer efter min ansökan om förprövning?

Om din ansökan är komplett får du ett beslut av Länsstyrelsen inom åtta veckor.

Om din ansökan blivit godkänd får du börja bygga. Byggnadsåtgärden ska vara klar senast tre år efter att ansökan blivit godkänd.

Slutbesiktning

När du är klar med byggnationen ska du meddela Länsstyrelsen. Länsstyrelsen besiktar och kontrollerar att du har följt förprövningsbeslutet.

Gör anmälan om slutbesiktning i vår e-tjänst

Du kan anmäla att din byggnation är klar för slutbesiktning genom Länsstyrelsens e-tjänst. 

Förhandsanmälan

I vissa fall behöver du inte ansökan om förprövning, utan det räcker med en förhandsanmälan. En förhandsanmälan kan användas vid två tillfällen:

Om du ska göra en mindre till- eller ombyggnation i ett stall som redan förprövats, eller
Om du ska göra en åtgärd som är nödvändig för att följa Jordbruksverkets beslut vid utbrott av smittsam djursjukdom.

Gör din förhandsanmälan

Ansök om förhandsanmälan via Jordbruksverkets blanketteter. Blanketterna ska skickas till Länsstyrelsen.

 1. Fyll i och skicka in blanketten:
  Förhandsanmälan för mindre ombyggnationlänk till annan webbplats
  Förhandsanmälan för utbrott av smittsam djursjukdomlänk till annan webbplats
 2. Skicka blankett och bilagor till:

  Länsstyrelsen
  Enheten för Djurskydd och Jordbruksstöd
  701 86 Örebro

Efterhandsprövning

Om du bygger ett stall som kräver förprövning utan att ha ansökt om detta förbjuder Länsstyrelsen dig att ha djur i utrymmet. Du kan även behöva betala en avgift på 12 000 kronor om det är en mindre åtgärd eller 24 000 kronor om det är en större åtgärd.Om stallet ändå uppfyller kraven kan det godkännas i efterhand genom en efterhandsprövning. Du behöver betala avgiften även om efterhandsprövningen inte godkänns.

Krav på besiktning av djurstallar

Innan du börjar använda din nya djurbyggnation ska du meddela detta till Länsstyrelsen. Byggnationen ska även genomgå slutbesiktning. Här får du information om hur du gör för att anmäla att du vill slutbesiktiga ett förprövat djurstall.

Anmälan

Här kan du anmäla att din förprövade byggnation är klar för slutbesiktning samt att du önskar ta byggnationen i bruk. Tjänsten vänder sig till dig som har gjort en förprövningspliktig byggnadsåtgärd i dina djurutrymmen och fått ett beslut om godkännande av byggnation från Länsstyrelsen.

Vem kan anmäla?

Anmälan kan göras av projektörer, företag och privatpersoner.

Vad kostar det?

Både anmälan och den första besiktningen är kostnadsfri och ingår i förprövningen. Däremot kan det vid en eventuell ombesiktning av byggnationen förekomma avgifter, baserade på samma taxa som den ordinarie djurskyddskontrollen.

När hanteras anmälan?

Anmälan om besiktning hanteras av Länsstyrelsen samma dag som den kommit in. Inom fem arbetsdagar tar vi kontakt med dig för att bestämma tid för besiktning.

Besiktningen görs inom fyra veckor efter att vi har tagit emot din anmälan eller vid senare lämplig tidpunkt som vi kommit överens om. När besiktningen sker beror bland annat på när byggnationen är färdig och om besiktningen ska samordnas med andra aktörer som är berörda/inblandade av/i byggnationen.

Har du beviljats företagsstöd?

Har du ansökt och beviljats företagsstöd i samband med investeringen, kommer granskningen av fakturorna som legat till grund för stödbeloppet att göras i samband med slutbesiktningen av förprövningsärendet - förutsatt att du ansökt om slututbetalning av ditt investeringsstöd.

Viktiga dokument vid ansökan

För att underlätta när du fyller i anmälningsformuläret är följande bra att ha till hands:

 • Beslut om godkännande av aktuell förprövning, som besiktningen gäller eller förprövningsärendets diarienummer
 • Eventuellt beslut angående beviljad ansökan om investeringsstöd.

Gå till e-tjänst

Besiktning av djurstallar

Kontakt