Ko som betar

Betesförmedling

Vi förmedlar kontakter mellan markägare och djurägare så att du som har djur kan hitta bete till dina djur och du som har mark kan få djur som betar den.

Varför förmedlar vi kontakter för bete?

Det är bra om djur betar på våra betes- och ängsmarker så att de inte växer igen. På så sätt bevarar vi den biologiska mångfalden och kulturhistoriska värden.

Slåtter- och betesmarkerna har minskat kraftigt under 1900-talet, eftersom de till stor del förlorat sin roll som nödvändiga delar i jordbruket. Idag återstår bara några procent av 1800-taletsbetesmarker – av slåtterängarna mindre än en procent. Bete på dessa marker kan hindra igenväxningen och bevara Sveriges öppna landskap till kommande generationer.

Markägare som vill hitta djur som kan beta

Markägare

Kontaktuppgifter

Område och areal

Typ av mark

Lars-Gunnar Lannhard

Skicka e-post till Lars-Gunnar Lannhard
070-663 60 90

Hardemo, Kumla
1 hektar

Hagmark, vatten finns, inget stängsel

Henrik Emanuelsson

070-564 90 45

Asker, Odensbacken
6 hektar

Betesmark, stängsel och vatten finns

Jan-Erik Eriksson

Skicka e-post till Jan-Erik Eriksson
070-666 88 86

Stora Mellösa
10 hektar

Blandad mark med en del träd buskar, på väg att växa igen. Vatten från källa. Ej stängslat.

Hans Lind

Skicka e-post till Hans Lind
070-583 45 82

Kväggeshyttan (ca 1 mil v Karlskoga)
4 hektar tillgängligt

Betesmark på udde med tillgång till sjövatten. Ej stängslat.

Sven Owe Svensson

Skicka e-post till Sven Owe Svensson
070-452 48 46

​Haremo, Kumla
3 hektar

Äng och områden med träd, vatten från sjö, inget stängsel. Diskutera tillsyn.

Christofer Kärrdahl

Skicka e-post till Christopher Kärrdahl
0705-35 22 38

Frövi - Ullersätter
2,25 hektar

Öppen betesmark med en korsande bäck. Stängslat med blanktråd.
Tillgång till el och vatten.

Belinda och Erik Neander

Skicka e-post till Belinda och Erik Neander
073-385 68 23

Kumla Ekeby
2,5 hektar

Betesmark

Björn Nordzell

Skicka e-post till Björn Nordzell
070-8835974

Lerbäck

Restaurerad ängsmark. Efterbete efter slåtter. Aug-sept. El.stängsel

 

Anmäl intresse för att hitta djur som kan beta

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som markägare fyller i en intresseanmälan så att djurägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt.Djurägare som vill hitta mark för bete

Djurägare

Kontaktuppgifter

Önskat område

Djurslag

Kjell Svahn

Skicka e-post till Kjell Svahn
070-7873954

Söker 10-20 hektar.
Vintrosa + 2 mil

Ekologiska
mjölkas
stut

Sverker Dahlander

Skicka e-post till Sverker Dahlander

070-5302497

Söker cirka 10 hektar. Pålsboda

Får

Tobias Andersson

Skicka e-post till Tobias Andersson
073-6951850

Gotland (Kan tänka mig beta på fastlandet också.)

Nöt

Jörgen Pettersson

Skicka e-post till Jörgen Pettersson
070-3837283

Askersunds kommun

Ekologisk nöt

Camilla

Skicka e-post till Camilla

070-5500154

Askersund, Kumla, Hallsberg

Får

Anmäl intresse för att hitta mark för bete

Dina uppgifter publiceras kostnadsfritt på vår webbplats. Förmedlingen bygger på att du som djurägare fyller i en intresseanmälan så att markägare kan ta kontakt med dig på ett enkelt sätt. Alla betesdjur är välkomna i betesförmedlingen.Kontakt