20 nov 2019 klocka 09.45 - 15.00

Seminarum: Barnkonventionen 30 år – från FN till svensk lag

Länsstyrelsen i Örebro län tillsammans med Barnombudsmannen bjuder in till en dag för att fira och uppmärksamma att barnkonventionen fyller 30 år! Seminariet arrangeras inom ramen för Barnrätt i praktiken som Barnombudsmannen bedriver på uppdrag av regeringen

Barnombudsmannen kommer att sända digitala föreläsningar som visas på olika platser runt om i landet och Länsstyrelsen i Örebro län bjuder in för att ta del av dessa gemensamt. Mellan sändningarna får vi bland annat besök av SKL som kommer att ge ett juridiskt perspektiv på barnkonventionen som lag. Vi kommer på lokal nivå även att dela erfarenheter och diskutera behov av stöd framåt i arbetet.

Målgrupp

Du som arbetar med frågor som berör barnrätt; förtroendevalda, förvaltningschefer, socialchefer, jurister, folkhälsostrateger, HR-ansvariga m.fl.

Program

09.15 Kaffe och smörgås

09.45 -10.00 Länsstyrelsen inleder och hälsar välkommen

10.00-10.10 Välkomna (livesändning via webben)

Minister Åsa Lindhagen inledningstalar.

10.10 – 10.40 Nu blir barnkonventionen svensk lag (livesändning via webben)

Paneldiskussion med följande deltagare:

Elisabet Dahlin, Barnombudsman, representant från SKL, representant från Sveriges ungdomasorganisationer.

10.40-12.00 Juridiskt perspektiv på barnkonventionen som lag inkl. diskussion (lokalt program)

Mia Hemmestad, förbundsjurist, SKL.

12.00–13:00 Lunch

13.00 - 13.30 Tvärsektoriella perspektiv på barnkonventionen (livesändning via webben)

Myndigheter som har deltagit i ”barnrätt i praktiken” berättar i ett panelsamtal om sina lärdomar av sin barnrättsresa, om det stöd de kan erbjuda kommuner och regioner samt med viktiga barnrättsperspektiv inom deras ansvarsområden. Myndigheterna som deltar är Socialstyrelsen, Myndigheten för delaktighet (MFD), myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF).

13.30-14.00 Diskussion/workshop med utgångspunkt i BO:s lokala kartläggning (lokalt program)

  • Vilket behov av stöd finns i arbetet framåt?
  • Hur kan vi samverka i länet?

14.00-14.15 Fika

14.15 – 14.45 Avslut och framåtblick (livesändning via webben)

  • Lansering av Barnombudsmannens utbildnings- och processtöd
  • Samtal med Länsstyrelsen om deras uppdrag.

14.45- 15.00 Avslutning av de lokala konferenserna

Anmälan

VAR: Länsstyrelsen i Örebro län

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 nov 2019

Kontakt