28 nov 2019 klocka 09.30 - 16.00

Vallfoder av rätt kvalitet till rätt djur

Historisk karta

Ett bra grovfoder är grunden i en lyckad nötköttsproduktion. Planera växtodlingen så att du får önskad foderkvalitet. Ge rätt foder till rätt djur under stallperioden.

Kursens innehåll

Med årets foderanalyser som underlag utvärderar vi årets insatser i växtodlingen och diskuterar hur fodret kan användas på bästa sätt. Hur blev årets helsäd och insådd och hur sent vågar man ta en sista skörd? Hur länge bör en vall ligga och när är det läge att bevattna vallen? Tips för installning. Det och en hel del annat tar vi upp under dagen.

Vi startar med kaffe och smörgås (från 09.30) vid dikostallet på Göksholms gård i Stora Mellösa hos Karl-Fredrik Leijonhufvud, och fortsätter med diskussion/föreläsning inomhus på bygdegården Björneborg på eftermiddagen.

Kursen vänder sig till både ekologiska och konventionella producenter och är en fristående fortsättning på kursen vi hade på Goda rum i Kumla i april.

Medverkande

  • Mia Lindkvist, rådgivare lantbruksdjur, Mias lantbruksrådgivning
  • Henrik Nätterlund, växtodlingsrådgivare, HS Konsult AB
  • Karl-Fredrik Leijonhufvud, Göksholms gård

Information

Ann-Sofie Hedberg, ann-sofie.hedberg@lansstyrelsen.se eller 010-224 84 26

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

    

Logga Nötköttsproducenterna

VAR: Göksholm gård och bygdegården Björneborg, Stora Mellösa

KOSTNAD: Kursen är kostnadsfri då den finansieras via Landsbygdsprogrammet. Fika och enklare lunch ingår.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 nov 2019

Kontakt