04 dec 2019 klocka 09.00 - 16.15

Konferens: Våld angår oss alla - Hur skapar vi en kommun fri från våld?

Konferensen har fokus på unga, förebyggande arbete och normer. Några av landets mest framstående föreläsare tillsammans med lokala aktörer ger oss både en teoretisk genomgång, tar avstamp i egna erfarenheter och ger förslag till handling.

Genom samverkan mellan kommuner i vår länsdel och Länsstyrelsen kan vi nu arrangera en heldag med flera spännande föreläsare. Vi vänder oss till dig som arbetar inom någon av alla de verksamheter som finns i en kommun, såsom förskola, skola, omsorg, socialtjänst, bostadsbolag, kultur och fritid, personal, administration et cetera. Du som är verksamhetschef eller politiker är extra viktig i att detta arbete ska ta fart. Även andra verksamheter, myndigheter och organisationer som är viktiga i arbetet är välkomna.

Konferensen utgör en del i arbetet för att uppnå det jämställdhetspolitiska målet att mäns våld mot kvinnor ska upphöra och att kvinnor och män, flickor och pojkar, ska ha samma rätt och möjlighet till kroppslig integritet

Målgrupp

Du som arbetar inom någon av alla de verksamheter som finns i en kommun, såsom förskola, skola, omsorg, socialtjänst, bostadsbolag, kultur och fritid, personal, administration et cetera. Även andra verksamheter, myndigheter och organisationer som är viktiga i arbetet är välkomna. Du som är verksamhetschef eller politiker är extra viktig i att detta arbete ska ta fart.

Anmälan

Görs senast 25 november längre ner på denna sida. Max antal platser är .
Vid avbokning senare än den 27 november debiteras en kostnad på 500 kronor

Program

09:00 – 09:30 Välkomstfika och registrering

09:30 – 09:45 Välkommen till konferensen

09:45 – 10:45 Flickor, tjejer, kvinnor – jämställdhet och könsroller
Örebro Tjejjour

Örebro Tjejjour arbetar i huvudsak till för att stödja och stärka unga tjejer som är, eller har varit utsatta för fysiskt, psykiskt eller sexualiserat våld i olika former. En dag i veckan har föreningen jourkväll då alla tjejer är välkomna att höra av sig via samtal, chatt eller mail. Örebro Tjejjour föreläser även samt möter ungdomsgrupper och diskuterar jämställdhet och könsroller.

11:00 – 12:30 Hur jämställdhet är en motkraft till våld och utsatthet hos unga
Nina Rung

Nina Rung är kriminolog och genusvetare och har under många år arbetat med frågor kopplat till våld och kön. Hon föreläser för myndigheter, skolor och kommuner om våld i nära relation, om sexuella övergrepp, jämställdhet och om barns utsatthet, samt driver opinion kring frågorna. Nina har grundat Huskurage och har i och med sitt arbete utsetts till svensk barnrättsexpert i EU-projektet Judex+.

12:30–13:15 Lunch

13:15–14:30 Dödshot och glitter
Linnéa Claesson

Linnéa är känd för instagramkontot Assholesonline och från Let´s Dance men framför allt för sitt stora engagemang i feminism, civilkurage och jämställdhet. Genom att medvetandegöra problemen och prata om dem, visar hon att Internet är på riktigt och kränkningar som går under uttrycket ”det var ju bara på skämt” även kan såra och skada andra individer.

14:30–14:50 Mingelfika

14:50–16:00 Pojkar, killar, män – Maskulinitet och våld
Johan Pettersson, jämlikhetskonsult Make Equal

Johan Pettersson arbetar som jämlikhetskonsult hos stiftelsen Make Equal. Hans främsta kunskapsområden är genus, makt och maskulinitetsnormer. Som genus- och statsvetare, och med en bakgrund och uppväxt i maskulina miljöer breddar Johan förståelsen för maskulinitetsnormer och dess många gånger destruktiva koppling till mäns mående och våld. Genom konkreta exempel, teoretiska redogörelser och inslag av interaktiva övningar syftar föreläsningen till att vara pedagogisk och lösningsorienterad samtidigt som problematiserande och ifrågasättande.

16:00–16:15 Avslut av dagen

Anmälan

VAR: Lindesberg, Lindeskolans Aula

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 nov 2019

Kontakt