19 nov 2019 klocka 08.30 - 13.00

Nätverksseminarium integration - Tema: hedersrelaterat våld och förtryck

Hedersproblematik och bristande jämställdhet utgör hinder för en god integration och etablering. Under detta seminarium får deltagarna både information samt deltar i workshops för kunskapsutbyte. 

I arbetet med etablering av nya kommuninvånare har nätverken identifierat ett antal områden där det finns behov av fördjupad kunskap. Länsstyrelsen anordnar därför fyra olika seminarier för de nätverk som finns i länet och som jobbar med målgruppen. Seminarierna kommer att belysa utbildning och arbete, kvotmottagande, psykisk ohälsa samt heder- och jämställdhetsfrågor.

Rúna Baianstovu som är socionom och doktor i socialt arbete vid Örebro universitet föreläser för en gemensam kunskapsbas. Hon har skrivit flera böcker om heder. För närvarande skriver hon en bok med flera andra om skolans roll i arbetet med hedersrelaterad problematik.

I sin nuvarande forskning utvecklar hon teoretisk kunskap om under vilka förhållanden hedersnormer uppstår respektive försvagas som kan användas i samhällets förebyggande arbete. Hon forskar också om socialsekreterares etablering i yrket samt demokratisk kommunikation som förutsättning för inklusion och integration.

Helena Sundberg, integrationssamordnare och barnmorska för område närsjukvård norr på Region Örebro Län ger ett exempel utifrån ett regionalt perspektiv på arbetet med HRV (Hedersrelaterat våld och förtryck).

Seminariet avslutas med en workshop med erfarenhetsutbyte baserat på olika teman.

Målgrupp

Deltagare i Kommun- och Länsnätverk för mottagande och etablering, EKB-nätverket, TIA-nätverket samt HRV-nätverket. Utöver deltagare i nätverken är även andra personer som i sitt arbete kommer i kontakt med hedersrelaterat och förtryck.

Anmälan seminarium 4: Heder och jämställdhet

Deltagande är gratis. Anmälan görs senast den 12 november längre ner på denna sida. Länsstyrelsen bjuder på fika och lunch.

Max antal deltagare är 60. Din anmälan är bindande men kan överlåtas till kollega. Vid uteblivet deltagande utan avanmälan tas en avgift om 300 kronor ut.

Program

08:30-09:00 Drop-in-fika

Kaffe och smörgås serveras i foajén.

09:00-10:30 Rúna Baianstovu

”Kunskap och kunskapsbrist om hedersrelaterat våld och förtryck.”

10:30-10.45 Paus

10:45-11:15 Helena Sundberg

Presentation av ”Youmo” satsning i norra länsdelen, samverkan mellan Regionen och Lindeskolan. Sexuell hälsa till nyanlända på Språkintro-programmet.

11:15-11:30 Introduktion till workshop

11:30-12:30 Workshop

Erfarenhetsutbyte utifrån olika teman där HRV-nätverket utgör en kunskapsresurs.

12:30-13:00 Lunch

Gemensam lunch.

Anmälan

VAR: City konferenscenter, Örebro

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12 nov 2019

Kontakt