29 nov 2019 klocka 08.30 - 15.30

Dag för projektanordnare

Välkommen till en dag för projektanordnare! Ni som blivit beviljade något av statsbidragen TIA, §37 och §37a under 2019 och ni som fortfarande har en pågående insats från 2018 är välkomna för erfarenhetssutbyte.

Syftet med dagen är att anordnare som beviljats statsbidrag av Länsstyrelsen ska få information och stöd i genomförandet av insatser. Tanken är även att gemensamt reflektera över året som gått och bidra till formandet av arbetet för 2020. Stor vikt läggs på erfarenhetsutbyte mellan olika projekt men även med medverkande myndigheter.

Målgrupp

Inbjudan vänder sig till alla aktörer med pågående insatser som fått statsbidrag från Länsstyrelsen i Örebro län under 2018 och 2019. Vi ser gärna att projekten representeras av personer med olika roller inom projektorganisationen.

Anmälan

Deltagande är gratis och anmälan görs senast den 15 november längre ner på denna sida. Vid uteblivet deltagande eller avanmälan efter 18 november debiteras en avgift på 300 kronor. Max antal platser är 35.

Program

08:30–09:00 Kaffe och smörgås

Kaffe och smörgås serveras i foajén.

09:00–09:30 Länsstyrelsen inleder och hälsar välkommen

09:30–11:00 Panel av myndigheter

Myndigheter (tex. Migrationsverket och Arbetsförmedlingen) presenterar nuläge och vad som är aktuellt just nu i deras organisationer utifrån våra målgrupper. Deltagare får även tid att ställa frågor till de olika myndigheterna.

11:00–11:15 Paus

11:15-12:15 Workshop kring projektledning

I grupper bollar vi tips och idéer kring genomförande och rapportering av projekt.

12:15–13:15 Lunch

13:15–14:00 Behovsanalys inför 2020

I grupper diskuterar vi hur behoven ser ut inför 2020. I vilka former ska behoven mötas upp och vilken roll kan och bör Länsstyrelsen ha?

14:00-14:15 Goda exempel från kommuner och civilsamhället

Några olika projekt kommer att presenteras där tid ges för reflektioner, tankar och frågor.

14:15–14:30 Fika

14:30–15:15 Goda exempel - fortsättning

15:15–15:30 Avslutning

Anmälan

VAR: City konferenscenter,

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 nov 2019

Kontakt