22- 23 jan 2020 klocka 09.00 - 16.00

Länskonferens 22-23 januari 2020

Länsstyrelsen i Örebro län bjuder in till seminarium med aktuella frågor inom krisberedskap och totalförsvar. I år är temat "Näringslivets roll i totalförsvaret" som kommer att presenteras av representanter från både privat och offentlig sektor.

Länskonferensen sträcker sig över två dagar och hålls på City Konferenscenter. Vi bjuder på fika och lunch båda dagarna.

Dag 1 - 22 januari

Dagen i korthet

 • Därför bygger vi ett totalförsvar just nu
 • Näringslivsutredningen
 • Privat-offentlig samverkan
 • Näringslivets roll i totalförsvaret
 • Presentation av länets frivilliga försvarsorganisationer
 • Ny säkerhetsskyddslag 2019

Målgrupp

Förtroendevalda, chefer och handläggare inom verksamheter som bidrar till krisberedskapsarbetet och totalförsvarsplaneringen i Örebro län. Samt representanter från näringslivet.

Dag 2 - 23 januari

Dagen i korthet

 • Summering av gångna året
 • Presentation av SLC-projektet
 • Totalförsvarsövning 2020
 • MSB presenterar nya vägledningar
 • Säkerhetsskydd och säkra kommunikationer
 • Tidsplan för beredskapsplanering i Örebro län
 • Workshop om regional behovsanalys

Målgrupp

Förtroendevalda, chefer och handläggare inom offentliga verksamheter som bidrar till krisberedskapsarbetet och totalförsvarsplaneringen i Örebro län.

Program

Komplett program kommer närmare konferensen.

VAR: City Konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 jan 2020

Anmäl dig

Länsstyrelsen förbehåller sig rätten att göra ett urval bland de anmälda för att skapa en jämn fördelning av representerade aktörer vid utbildningen.

Kontakt