22 nov 2019 klocka 08.30 - 13.00

Utbildningsdag: Ungas relationer

Länsstyrelsen i Örebro bjuder tillsammans med Barnahus i Örebro län in till ett halvdagsseminarium om ungas relationer.

Utbildningen sker på Örebro universitetssjukhus och under dagen medverkar Nina Rung och Mia Schyberg.

Nina Rung Nina är kriminolog och genusvetare och har under många år arbetat med frågor kopplat till våld och kön. Hon föreläser för myndigheter, skolor och kommuner om våld i nära relation, om sexuella övergrepp, jämställdhet och om barns utsatthet, samt driver opinion kring frågorna.

Nina har grundat Huskurage och har i och med sitt arbete utsetts till svensk barnrättsexpert i EU-projektet Judex+.

Mia Schyberg Mia är anställd av socialtjänsten och ingår i NMT (Nationellt metodstödsteam mot prostitution och människohandel) som drivs av Jämställdhetsmyndigheten och delfinansieras av Länsstyrelsen. Regionkoordinatorn fungerar som en viktig länk mellan olika myndigheter och organisationer i ärenden som rör prostitution och människohandel. Mia har erfarenhet av att arbeta mot sex mot ersättning och sugardating med unga kvinnor och män både från länet och utanför. Hon har upparbetat samverkan med såväl socialtjänsten som polisen.

Målgrupp

Vi bjuder in dig som arbetar inom skolhälsovård, socialtjänst, ungdomsmottagningen, BUP, primärvården, personal inom skolan, barnutredare polisen eller andra som träffar barn och ungdomar i sitt yrkesutövande.

Anmälan

Deltagande är gratis och anmälan görs senast den 15 november längre ner på denna sida. Vid uteblivet deltagande eller avanmälan efter 20 november debiteras en avgift på 250 kronor. Max antal platser är 200.

Program

8:30 Morgonfika och registrering

9:00 Välkommen

9:15 Sugardating i Örebro län
Mia Schyberg regionkoordinator region Bergslagen

10:15 Kort paus

10:30 Pojkar, porr och prostitution - om hur vi förbygger utsatthet
Nina Rung

Inklusive kortare paus

13:00 Avslut

Anmälan

VAR: USÖ, Wilandersalen

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 nov 2019

Kontakt