22 okt 2019 klocka 08.30 - 10.00

Informationsträff i Örebro om länsstyrelsernas arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Kan din verksamhet utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism? Länsstyrelsen i Västra Götalands län bjuder in till informationsträff i Örebro om penningtvättslagen, dina skyldigheter och vårt tillsynsarbete.

Målgrupp

Välkommen du som är redovisningskonsult, skatterådgivare, oberoende jurist, bolagsförmedlare eller företag som bedriver handel med varor och som står under Länsstyrelsens tillsyn.

Tillgänglighet

Lokalerna är tillgänglighetsanpassade.

08.30 Registrering, kaffe och smörgås

09.00 Länsstyrelsens uppdrag för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism.

Dina skyldigheter att ha:
1. En riskbedömning av din verksamhet
2. Riskbedömningar av dina kunder
3. Rutiner och riktlinjer för att motverka penningtvätt och finansiering av terrorism

Länsstyrelsens tillsynsarbete

09:45 Tid för frågor

10:00 Informationsträff avslutas

VAR: Klostergatan 23, 703 61 Örebro

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 10 okt 2019

Kontakt