22 nov 2019 klocka 08.15 - 13.30

Energi- och klimatdagen 2019

- Samverkan bygger effekt

olika symboler för energi och klimat, t.ex. solpanel, vindkraft och el

Välkommen till 2019 års energi- och klimatdag. Under årets konferens lägger vi fokus på samverkan, byggnaden som energisystem och den hållbara staden.

Under dagen kommer vi bland annat att få lära oss mer om hållbara städer och byggnader, med konkreta exempel från Boglundsängen och Tamarinden i Örebro. Vi får också en utblick över länet och nationellt – hur går det för klimatet?

Målgrupp

Dagen riktar sig framför allt till näringsliv och offentlig verksamhet.

Tid och plats

Den 22 november, klockan 8.15–13.30 i Örebro.

Vi startar dagen med frukostmingel klockan 8.15 och klockan 9 startar programmet.
Dagen avslutas med en gemensam lunch klockan 12.30 – 13.30.

Plats: Scandic Grand Örebro, Fabriksgatan 21–23 i Örebro.

Anmälan

Anmäl dig senast den 15 november. Deltagande är kostnadsfritt. Anmälan krävs, uteblivet deltagande faktureras med 250 kronor. Vid förhinder kan bokad plats överlåtas till kollega.

Program

08.15–09.00

Frukost och mingel med utställare

09.00

Programmet börjar, välkomna! Moderator Mirja Mattsson 

09.15         

Simon Iaffa Nylén, Fastighet AB Regio (Brunswick Real Estate)

Simon inleder dagen med en inspirerande föreläsning om samverkan, den hållbara staden och strategiskt hållbarhetsarbete - med konkreta exempel från utvecklingen i Boglundsängen.

09.45

Emma Gren, Örebro kommun, Jonas Tannerstad, ÖBO och Georg Lannge, EON

Berättar för oss om Tamarinden – Sveriges första hållbara stadsdel.

10.20

Åsa Ödman, Länsstyrelsen Örebro

Vad händer? Hur går det? En utblick över läget nationellt och i vårt län.

10.40–11.10

Fikapaus

11.10         

Två spår: Del 1 är för Fastighetsnätverket och intresserade av
energieffektivisering och hållbara byggnader. Del 2 är för de
intresserade av hållbart resande, transporter och hållbar
planering.


Del 1:
Linda Kjällén, SCGB

Klimatnytta och besparing med miljöcertifierade byggnader.


Del 2:
Fredrik Mårdh, föreståndare för nationellt centrum
för samordnad varudistribution
Nationellt centrum drivs av Energikontor Sydost och Länsstyrelsen Skåne som tillsammans har många års erfarenhet av att införa, driva och utveckla samordnad varudistribution i svenska kommuner.


Cykelvänliga arbetsplatser prisas
Mirja Mattsson berättar om goda exempel från länet.
Film från utvalda arbetsplatser, samt diplomutdelning.

12.30

Lunch


Arrangörer

Dagen arrangeras av Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län,
i samarbete med Fastighetsnätverket.  

Länsstyrelsen i Örebro län
Region Örebro län
Fastighetsnätverket
EU-logga

Anmälan

VAR: Örebro

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 15 nov 2019

Kontakt

Linda Svensson

Region Örebro län