02 okt 2019 klocka 16.00 - 19.00

Tulltorpsån - där lantbrukarna tog saken i egna händer

Illustration, vattendrag

Välkommen till Närkes Kil för att lyssna till Otto von Arnold från Jordberga gård i Skåne, berätta om hur markägarna kring Tulltorpsån har arbetat tillsammans för att genomföra vattenvårdande åtgärder.

Efter torkan 2018 har intresset för vatten i landskapet ökat och lantbrukets näringsläckage till sjöar och vattendrag är en ständigt återkommande fråga - men hur gör man för att komma till skott med lokala satsningar till nytta både för ekonomi och miljö?

Träffa Otto von Arnold, lantbrukare vid Jordberga gård och ordförande i Tullstorpsåns ekonomiska förening. Han berättar om hur de arbetat med att mobilisera alla markägare längs ån och hur de i dagsläget genomfört fler än 50 olika vattenvårdande projekt, bland annat genom att teckna markavtal och betala markintrångsersättningar till medverkande lantbrukare.

Läs mer på www.tullstorpsan.se

Hjälmarens vattenvårdsförbund bjuder på fika.

INFORMATION: Therese Erneskog, 070-939 04 86, therese.erneskog@lansstyrelsen.se, Anna Eklund, Hjälmarens vattenvårdsförbund, 070-251 18 72, anna.eklund@hjvvf.se

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling
HS logga

Anmälan

Anmäl dig senast den 30 september.

VAR: Församlingshemmet, Närkes Kil

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt. Finansieras via Greppa Näringen. Hjälmarens vattenvårdsförbund bjuder på fika.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 sep 2019

Kontakt