11 dec 2019 klocka 08.30 - 16.30

Kunskapsdag om spel om pengar, datorspelande och spelproblem

Den 11 december får du som arbetar med förebyggande arbete, tidiga insatser samt vård och behandling möjlighet att lära dig mer om spel om pengar, datorspelande och spelproblem.

Länsstyrelsen i Örebro bjuder tillsammans med Region Örebro län in till en kunskapsdag. Konferensen är ett led i de lagändringar som gjordes 1 januari 2018 då kommuner och regioner fick ett tydligare uppdrag att förebygga spelproblem samt erbjuda stöd och behandling till personer som har allvarliga problem med spel om pengar. Samtidigt är behovet av kunskap stort. Dagen kommer även att beröra datorspelande, gaming disorder, bland barn och unga.

Syfte är att höja kunskapsnivån om problematiskt spelande i Örebro län och under dagen kommer föreläsarna berätta om bland annat hur lagstiftningen ser ut, hur vanligt spelproblem är, hur det går att upptäcka och bemöta personer som spelar, hur det går att arbeta förebyggande och hur behandlingen går till.

Målgrupp

Dagen riktar till dig som arbetar med prevention eller som möter personer med spelberoendeproblematik eller som riskerar att få spelproblem. Du är förtroendevald, chef och verksamhetsnära inom region, kommun eller idéburen sektor.

Anmälan

Deltagande är gratis och anmälan görs senast den 2 december längre ner på denna sida. Vid uteblivet deltagande eller avanmälan efter 9 december debiteras en kostnad på 350 kronor. Max 150 deltagare.

Inbjudan till dagen om spel om pengar, datorspel och spelproblem

Klicka för att se inbjudan

Program

08.00 Registrering och kaffe

08.30 Välkomna

08.45 Förutsättningar för förebyggande arbete

Spelproblem är ett folkhälsoproblem och går att förebygga. Jessika Spångberg från Folkhälsomyndigheten presenterar möjligheter och utmaningar för det förebyggande arbetet om spelproblem. Folkhälsomyndigheten ansvarar för nationell samordning för spel om pengar och handa håller myndighetens kunskapsstöd om spelproblem som finns på spelprevention.selänk till annan webbplats.

09.45 Fikapaus

10.15 Uppmärksamma, utreda och behandla spelmissbruk

Vad säger lagstiftningen och hur ska Socialtjänsten och hälso- och sjukvården ge stöd och hjälp till personer med spelmissbruk och spelberoende? Christina Högblom från Socialstyrelsen kommer även att lyfta det kunskapsstöd om spel om pengar som finns på kunskapsguiden.se.länk till annan webbplats

11.00 Spelberoende ur ett indikerat perspektiv

Sveriges enda behandlingshem med slutenvård som arbetar med att stötta och avhjälpa spelberoende på pengaspel och datorspel. Mustapha Pettersson som är behandlare på Game Over i Linköping berättar mer om spelberoende och mekanismerna bakom.

12.00 Lunch

Eftermiddagen ägnas till två valbara fokusspår. Ytterligare information om varje spår finns i inbjudan.PDF


Fokusspår 1: Förebyggande arbete


Fokusspår 2: Behandling och tidiga insatser

13.00 Förebyggande insatser för barn och unga – vad kan vi göra lokalt och regionalt?

Jessika Spångberg, utredare, Folkhälsomyndigheten


13.00 Spelberoende 2019 - en fortsatt aktuell beroendediagnos

Carolina Widinghoff, läkare, Beroendecentrum i Malmö samt doktorand vid Lunds universitet


13.45 När datorspelandet blir problematiskt – om gaming disorder hos barn och unga

Jenny Rangmar, fil dr i psykologi, forskare, FoU i Väst

14.30 Fikapaus spår 2

14.20 När det blir en sjukdom - yrkesverksammas kunskap och tankar om den nya diagnosen gaming disorder

Sevtap Gurdal, lektor i psykologi vid Högskolan i Väst

14.50 Så arbetar beroendecentrum med behandling av personer med spelmissbruk och spelberoende

Erik Ström, enhetschef och psykolog och Angelica Sundkvist, psykolog, Beroendecentrum i Region Örebro län

14.55 Fikapaus spår 115.15 Så arbetar Örebro kommun med behandling av personer med spelmissbruk och spelberoende

Jonas Lewén, socialtjänstens öppenvårdsgrupp och Maja Poljak, budget- och skuldrådgivningen, Örebro kommun

15.15 Spelförebyggande insatser i arbetslivet

Tommy Andersson, Hälsovetare, Alna Sverige AB

15.45 Om Spelberoendegruppen - Riksorganisation för Spelberoende och Anhöriga

Omid Rezvani, ordförande, Riksorganisation för Spelberoende och Anhöriga

15.50 Stöd i föräldraskapet - viktigt i det spelförebyggande arbetet

Madelene Larsson, Nationell samordnare, Länsstyrelsen i Örebro län

16.15 AHA, Anhöriga hjälper anhöriga, Örebro län

Angelica Byström från AHA

16.00 Spelförebyggande arbete i skolan

Kristina Persson, preventionssamordnare
och Gunnel Ahrens samt Marie Björkqvist, skolsköterskor på en gymnasieskola i Sollentuna


16.30 Avslut

16.30 Avslut


Anmälan

VAR: City konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro. Lokal: Rex

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 04 dec 2019

Kontakt