01 okt 2019 klocka 09.00 - 15.30

Utbildning i lokal ISF

Länsstyrelsen och MSB bjuder in till en utbildningsdag som syftar till att ge beredskaps-/säkerhetssamordnare tillräcklig kunskap för att de i sin tur ska kunna utbilda kring lokal inriktnings- och samordningsfunktion (ISF) och dess stöd (ISF stöd) i sina respektive kommuner.

Dagen kommer att innehålla föreläsningar varvat med diskussioner och övningar inom ämnet. Materialet anknyter till MSB:s ”vägledning för lokal ISF” och ”Aktörsgemensamma former för inriktning och samordning vid samhällsstörningar”.

Målgrupp

Utbildningsdagen riktar sig beredskaps-och säkerhetssamordnare från kommunerna i Örebro län samt personal från Länsstyrelsen.

VAR: Länsstyrelsen i Örebro län

KOSTNAD: Ingen kostnad

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 25 sep 2019

Anmäl dig

Program

09.00–09.20 Inledning

Presentationer, syfte, mål och upplägg.

09.20–10.00 Praktiskt kring utbildningen

Deltagare, förberedelser, möteslokal/möblering utrustning, materiel, tidsåtgång.

10.00–12.00 Föreläsning lokal ISF och ISF-stöd inklusive gruppuppgifter

Kommunens geografiska områdesansvar. Vad innebär det att stå värd för en lokal ISF? Vad syftar det till? ISF och ISF-stöd i förhållande till den interna krisledningsorganisationen.

12.00-13.00 Lunch

13.00–14.00 Reflektioner

Reflektioner kring grupparbetet och dialog kring scenarier. Genomgång av bildspelet; hur pratar vi kring bilderna exempel på diskussionsfrågor och tänkbara frågor från deltagarna utifrån ISF och ISF stöd.

14.00–14.30 Paus

Fika.

14.30-15.00 Diskussion

Gruppdiskussioner kring utbildningsupplägget för detta moment: Vad kan upplevas som svårt? Vad är särskilt viktigt att betona? Vilka frågor kan komma? Summering i helgrupp.

15.00–15.15 Tips och tricks

Tips och länkar, material.

15.15–15.30 Avslutning

Viktiga budskap, utvärdering och kontaktuppgifter.

Kontakt