24 sep 2019 klocka 09.00 - 15.30

Kurs om jordkällare, Gillberga församlingshem, Eskilstuna

Foto: Helena Söderlund

Välkommen till en dag om jordkällare. Lär dig mer om deras konstruktion och hur och när du ska restaurera en jordkällare.

Kursen inleds med ett teoripass på förmiddagen - olika typer av jordkällare, deras konstruktion och funktion samt livsmedelshantering. Efter lunch tittar vi och diskuterar kring lite olika jordkällare som är i behov av restaurering – vad kan du göra, vad ska du göra eller vad ska du låta bli att göra? Om du har, ta gärna med bilder på din egna jordkällare, så kan vi även diskutera just den!

Kursledare är Kjell Gustafsson från Ängagärdets Natur och Kultur

Målgrupp

Lantbruksföretagare (jord, skog och trädgård), deras familjemedlemmar och anställda inom lantbruksverksamhet. OBS! Max två personer per hushåll/företag

Tycker du att aktiviteten verkar intressant men du tillhör inte målgruppen? Hör av dig till Helena Söderlund så får du delta i mån av plats.

Anmälan

Anmäl dig senast den 22 september.

Anmälan till kursen, via Länsstyrelsen i Södermanlands webbplats

Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

VAR: Gillberga församlingshem, Eskilstuna

KOSTNAD: Deltagandet är kostnadsfritt. Medtag egen matsäck.

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 22 sep 2019

Kontakt