12 nov 2019 klocka 09.00 - 16.00

Dag om webbtillgänglighet – publicera för alla

Hur ska vi uppnå tillgängliga webbplatser och digitala tjänster för alla? Välkommen till en dag som ger dig bättre koll på vad som gäller för att uppnå de lagkrav och regelverk som finns kring webbtillgänglighet.

Den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, som började gälla den 1 januari 2019, ställer nya krav på offentliga webbplatser och digitala tjänster. Det innebär att hela offentlig sektor och vissa statliga och kommunala bolag omfattas av lagkrav på tillgänglighet på webbplatser, extranät, intranät, dokument och appar

Länsstyrelsen i Örebro län bjuder in till en utbildningsdag om webbtillgänglighet. Under dagen kommer Funka att berätta om konkreta praktiska frågor kring att publicera tillgängligt. Under eftermiddagen fördjupas utbildningen i tillgängliga pdf:er.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som i kommun eller region arbetar som redaktörer, informatör, webbansvarig och projektledare i webbprojekt och till dig som arbetar med att producera eller publicera pdf-dokument som ska hanteras digitalt. Dagen innehåller praktiska genomgångar.

Anmälan

Deltagande är gratis och anmälan görs senast den 5 november längre ner på denna sida. Vid uteblivet deltagande eller avanmälan efter 8 november debiteras en kostnad på 350 kronor. Max 75 deltagare.

Preliminärt program

09.00–09.15 Välkommen! Introduktion av dagen och länsstyrelsens uppdrag inom funktionshinderspolitiken
Madelene Larsson, Samordnare Funktionshinderspolitik, Länsstyrelsen Örebro län.

09.15–10.00 Tillgänglighet för redaktörer: publicera tillgängligt

Funka går igenom vad du som redaktör måste tänka på och hur man gör praktiskt för att publicera tillgängligt.

10.00–10.20 Paus med fika

10.20–12.00 Fortsättning av publicera tillgängligt

12.00–13.00 Gemensam lunch

13.00–14.30 Tillgängliga pdf-filer

Utbildningen ger en grundläggande kunskap om hur pdf-filer görs tillgängliga för alla.

14.30–15.00 Paus med fika

15.00–16.00 Fortsättning av Tillgängliga pdf-filer

Anmälan

VAR: City konferenscenter, Klostergatan 23, Örebro. Lokal: Sulan

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 05 nov 2019

Kontakt