19 sep 2019 klocka 08.30 - 13.00

Nätverksseminarium integration: Psykisk ohälsa 19 sep

Länsstyrelsen bjuder in dig som arbetar i länets regionala nätverk inom integration till fyra olika seminarier under 2019. Seminarierna belyser olika områden; utbildning och arbete, kvotmottagande, psykisk ohälsa samt heder- och jämställdhetsfrågor. Näst på tur i seminarieserien står temat psykisk ohälsa.

Seminariet kommer att innehålla både information och workshops på temat psykisk ohälsa samt möjlighet att utbyta erfarenheter och tillsammans diskutera utmaningar och framgångar. Vad säger aktuell forskning, hur påverkar den psykiska ohälsan möjligheten till en god etablering, hur ser det ut i vårt län och framförallt vad kan vi göra för att förebygga psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa?

Region Örebro län, Asyl- och invandrarhälsan och Varberga vårdcentral kommer att medverka med information om arbetet på respektive enheter. Örebro läns idrottsförbund medverkar och berättar om sitt projekt ”Kvinna i fokus” som har gett goda hälsoeffekter i länet.

Målgrupp

Deltagare i Kommun- och Länsnätverk för mottagande och etablering, EKB-nätverket samt TIA-nätverket. Utöver deltagare i nätverken är även andra personer som arbetar med målgruppen kopplat till psykisk ohälsa välkomna.

Anmälan

Hittas längre ner på denna sida och görs senast den 11 september. Anmäld som ej deltar blir debiterad en kostnad på 300 kronor. Max 75 platser.
Länsstyrelsen bjuder på fika.

Program

08:30-09:00 Drop-in-fika

Kaffe och smörgås serveras i foajén.

09:00-09:30 Kvinna i fokus

Magdalena Åsgärde, projektledare Örebro läns idrottsförbund, berättar om projektet, genomförd utvärdering och dess effekter på målgruppens psykiska hälsa.

09:30-10.15 Tidig identifiering av psykisk ohälsa bland migranter

Ana Hagström, Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin, region Stockholm, pratar om svårigheter för asylsökande och andra migranter att hitta rätt i vården, rätt till vård och verktyg för att tidigt identifiera psykisk ohälsa.

10:15-10:30 Paus

10:30-11:30 Hur ser det ut i vårt län?

Barbro Hjalmarsson, Enhetschef och Daniele Bartolini, Distriktssköterska, Asyl- och invandrarhälsan, samt representanter från Psykosociala Teamet, Varberga vårdcentral, ger exempel från verksamheternas arbete kopplat till psykisk hälsa/ohälsa riktat mot målgruppen.

11:30-12:15 Workshop

Hur ser våra olika roller ut och vad kan vi utifrån vår roll göra för att främja en psykisk hälsa och förebygga psykisk ohälsa hos målgruppen? Vad ska vi lägga fokus på och vilka framgångsrika exempel finns det att titta på? Diskussioner i grupper.

12:15-12:30 Avslutande diskussion

Sammanfattning och avslutande av dagen.

12:30-13:00 Lunch

Gemensam lunch.

Anmälningsformulär

VAR: City konferenscenter i Örebro. Lokal: Sulan

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 11 sep 2019

Kontakt