22 okt 2019 klocka 13.00 - 16.30

Föreläsning: Huskurage

Regeringens strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor innebär bland annat att kommuner och landsting tilldelas utvecklingsmedel för verksamheter på lokal nivå. Syftet med utvecklingsmedlen är att kvalitets-utveckla arbetet med att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Vilket inbegriper våld i nära relationer, hur vi kan ge stöd till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare.

Genom samverkan mellan kommuner i vår länsdel och Länsstyrelsen kan vi nu arrangera en föreläsning med bland andra Peter Rung, en av grundarna till Huskurage. Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera. Det är den enda primärpreventiva metoden med direkt effekt för våld i nära relation. Det är en policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa. Det är något så självklart som civilkurage i husen där vi bor –Huskurage. Till denna eftermiddag kommer också Josefine Guldbrand, verksamhetschef på Kvinnohuset i Örebro, Stefan Toll, kommunpolis i Lindesberg, representant från ÖBO och Hyresgästföreningen.

Målgrupp

Vi vänder oss till dig som arbetar på något av de bostadsbolag som är etablerade i de norra länsdelarna, kommunala som privata. Även du som arbetar på en kvinno- eller mansjour eller som strateg inom frågorna i en kommun eller annan aktör som är viktig i arbetet är välkomna.

Anmälan

Deltagande är gratis och anmälan görs senast den 16 oktober längre ner på denna sida. Vid uteblivet deltagande eller avanmälan efter 20 oktober debiteras en kostnad på 350 kronor. Max antal platser är 90.

Program

13:00-14:30 Peter Rung, Huskurage

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera. Det är den enda primärpreventiva metoden med direkt effekt för våld i nära relation. Det är en policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa. Det är något så självklart som civilkurage i husen där vi bor –vi kallar det Huskurage. Målet är att Huskurage ska bli en folkrörelse och att vi tillsammans gör civilkurage till norm. Ju fler som uppmärksammar Huskurage, desto fler kan få hjälp.

Peter Rung har under de senaste 17 åren arbetat med våldsprevention inom omsorgen, implementerat metoden MVP, (Mentors in Violence Prevention) i flertalet skolor samt utbildat Svensk Elitfotboll i uppförandekoden. Han föreläser om normbrytande arbete samt machokultur. Peter anlitas ofta av bostadsbolag, kommuner och företag för att presentera Huskurage och prata om våld i nära relation.

14:30-14:45 Helena Albertsson, ÖBO

Det kommunala bostadsbolaget Örebrobostäder, ÖBO, införde Huskurage och valde att kalla det Våga bry dig. Helena Albertsson beskriver deras arbete.

14:45-15:15 Mingelfika

15:15-15:50 Josefine Guldbrand, Kvinnohuset Örebro

Kvinnohuset i Örebro är en ideell förening som erbjuder professionellt stöd till våldsutsatta människor som identifierar sig som kvinnor. Till Kvinnohuset kan en vända sig för stödjande samtal på plats eller genom telefon. Föreningen driver även ett skyddat boende där barn och till viss del även djur kan följa med. Föreningen har sedan 1981 arbetat aktivt i Örebro län med frågan om våld i nära relationer och har en lång erfarenhet av hur våld påverkar både individer och familjer.

Josefine Guldbrand är verksamhetschef på Kvinnohuset i Örebro.

15:50-16:30 Stefan Toll, kommunpolis Lindesberg

Stefan arbetar som kommunpolis med ansvar för att implementera brottsförebyggande åtgärder i samverkan med andra intressenter. Han har 31 års erfarenhet som polis och har provat på lite av varje inom Polisen t.ex. närpolis, polisområdeschef Rinkeby-Tensta samt Södra Örebro län. Innan han blev kommunpolis arbetade han som utvecklingsledare och chef för två grupper inom rättsavdelningen. Hans erfarenheter kring våld i nära relation sträcker sig från de tidiga åren då han arbetade som radiobilspolis och ofta kom i kontakt med människor som utsatts för våld, till utredningserfarenheter och olika utbildningar. Det är komplext att utreda våld i nära relation men med erfarenhet och snabba stödåtgärder kring de drabbade blir det lättare att bryta mönster av åratal med våld. Numera arbetar Stefan främst med det förebyggande arbetet.

Anmälan

VAR: Församlingshemmet i Nora

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 16 okt 2019

Kontakt